Ny uppförandekod från FVE

Ny uppförandekod från FVE

I dagarna presenterades en reviderad europeisk uppförandekod för veterinärer. Det är Federation of Veterinarians of Europe (FVE) som står bakom koden. Den gamla uppförandekoden var från 2012 och det var hög tid att se över den i takt med att samhället och så även veterinäryrket förändras och utvecklas.

Den nya koden överensstämmer med tankarna i projektet FVE VETFutures Europe, i vilket man identifierat utmaningar för yrket i dag och under kommande decennier.

Rens van Dobbenburgh, ordförande i FVE, säger i förordet att han hoppas att koden ska vara till nytta för alla som är intresserade av djurhälsa och djurvälfärd – men också folkhälsa. Djurs och människors välfärd hänger ihop.

Länk till uppförandekoden här.