Nytt regelverk om läkemedel för djur införs 2022

Nytt regelverk om läkemedel för djur införs 2022
Det nu gällande europeiska regelverket för veterinärmedicinska läkemedel och foder som innehåller läkemedel kommer att ersättas av två nya EU-förordningar. Det nya regelverket börjar tillämpas den 28 januari 2022.

Det nya regelverket reglerar många olika aspekter såsom tillverkning, godkännande, säkerhetsuppföljning, handel, tillhandahållande, användning, receptförskrivning, distribution och användning av foder som innehåller läkemedel.

Ett motiv till att uppdatera lagstiftningen är att förenkla procedurerna för godkännande av läkemedel med det övergripande syftet att stimulera innovation och öka tillgängligheten till läkemedel i EU. Ytterligare ett viktigt motiv är att utforma regler i syfte att motverka uppkomsten av antibiotikaresistens.

Läs mer här.

Källa: Läkemedelsverket