Sistaårsstudent efterlyser enkätsvar från smådjurskirurger

Sistaårsstudent efterlyser enkätsvar från smådjurskirurger

Axel Brånstrand, sistaårsstudent på veterinärprogrammet i Ultuna, håller på med ett examensarbete om plus-suturer. Han är särskilt intresserad av smådjurskirurgi, och enkäten riktar sig till aktiva veterinärer inom området. Klicka på länkarna nedan och svara på enkäten!

Examensarbetet går ut på att kartlägga vad veterinärer som jobbar med smådjurskirurgi på hund och katt har för attityd till och kunskap om plus-suturer. Ett annat syfte är att bedöma i hur stor utsträckning veterinären använder plus-suturer.

Plus-suturer är suturmaterial som behandlats med det antiseptiska medlet triklosan. Kända namn på sådana suturmaterial är till exempel Vicryl*Plus, PDS*Plus eller Monocryl*Plus och antibakteriella suturer.

Studien utförs i form av en enkät som tar cirka tre minuter att besvara via länken nedan.

Välj mellan en svensk och en engelsk version. Enkäten kan besvaras på mobil, dator och surfplatta.

Svenska
https://www.netigate.se/a/s.aspx?s=805109X198213819X21562

Engelska
https://www.netigate.se/a/s.aspx?s=805110X198213875X96841

Tack för din medverkan!