Nationell övning ska hålla svinpesten borta

Nationell övning ska hålla svinpesten borta

Sverige rustar sig mot afrikansk svinpest genom att utveckla den nationella förmågan att samverka. Centrala och regionala myndigheter samt privata organisationer och företag har därför haft en övning i hantering av afrikansk svinpest hos vildsvin. Det skriver Jordbruksverket.

– Den här övningen stärker våra gemensamma kunskaper om ansvar och roller, samverkan och kommunikation samt bekämpningsåtgärder vid utbrott av afrikansk svinpest på vildsvin, säger Håkan Henriksson, näringslivschef och chefsveterinär på Jordbruksverket.

Afrikansk svinpest (ASF) är en smittsam och dödlig virussjukdom som drabbar tamgrisar och vildsvin. Viruset som orsakar sjukdomen är mycket motståndskraftigt och överlever länge i miljön och i kött från infekterade djur, även om köttet varit fryst. Det smittar inte till människa, men om matrester som innehåller virus ges till grisar eller hamnar i naturen kan sjukdomen spridas till nya områden. De senaste åren har sjukdomen spridit sig i Europa.

– Afrikansk svinpest fortsätter att breda ut sig i Europa och utgör en ständigt närvarande risk för Sverige och andra icke drabbade länder. Men erfarenheter från Tjeckien och Belgien visar att smittspridningen kan kontrolleras, och att sjukdomen kan bekämpas. En förutsättning är dock att smittan upptäcks i tid och att de sjukdomsbekämpande åtgärder som vidtas är ordentligt samordnade, säger Karl Ståhl, tillförordnad statsepizootolog på SVA.

Övningen genomfördes som en lärande seminarieövning 10-11 december. Medverkande på övningen var ett tiotal myndigheter på central, regional och lokal nivå, samt ett drygt tiotal branschorganisationer, företag, föreningar och frivilliga förstärkningsresurser. Totalt cirka 80 personer.

Övningen ska bidra till det övergripande nationella målet: ”Sverige har god förmåga att samverka vid och hantera utbrott av epizootisjukdomen afrikansk svinpest på vildsvin för att kunna bibehålla svensk grisproduktion.”

Gyllenborste var i nordisk mytologi guden Frejs galt, som lyste upp natten med sitt glänsande skinn.

Källa: Jordbruksverket