Tillsammans mot hundsmuggling

Tillsammans mot hundsmuggling

Den 11 december anordnar Svenska Djurskyddsföreningen, Djurens Vänner och Nationellt centrum för djurvälfärd vid Sveriges lantbruksuniversitet (SLU), ett heldagsseminarium om hundsmuggling och hur den kan stoppas.

Seminariet äger rum på SLU, Ultuna, Uppsala. Företrädare för Jordbruksverket, Statens veterinärmedicinska anstalt, Tullverket, länsstyrelserna, den europeiska veterinärfederationen, Svenska Kennelklubben med flera kommer att tala.

Smuggling av hundar är i dag ett omfattande problem som orsakar många djur stort lidande och lurar människor. Den utsätter dessutom samhället för smittorisker och kan vara en betydande inkomstkälla för grövre brottslighet.

– Vi är glada över att ha kunnat samla så många samhällsaktörer i den här viktiga djurskyddsfrågan, säger Johan Beck-Friis, generalsekreterare vid Svenska Djurskyddsföreningen.

– Såväl myndigheter som intresseorganisationer måste samarbeta för att informera potentiella köpare om denna hänsynslösa och illegala handel, kommenterar Fredrik Malmgren, ordförande för Djurens Vänner.

– Så länge det finns köpare av smuggelhundar kommer verksamheten att fortsätta. Vi vill sprida så mycket kunskap som möjligt om problemet med detta seminarium, framhåller Viveka Hillegaart, föreståndare för Nationellt centrum för djurvälfärd.

Seminariet belyser de problem och risker som smugglingen av hundar leder till ur ett djurvälfärds- och smittskyddsperspektiv. Olika aktörers arbete mot hundsmugglingen beskrivs och deltagande myndigheter och organisationer kommer att diskutera hur hundsmugglingen kan stoppas.

Seminariet kommer att live-streamas från SLU. Länk för att delta hittar du här.

Källa: SLU Foto: Shutterstock