Minskad mjölkproduktion under 2019

Minskad mjölkproduktion under 2019

Under år 2019 ökade slakten av nötkreatur med 2 800 ton jämfört med år 2018. Det motsvarar en ökning med 2 procent. Antalet mjölkkor minskade med 11 700 kor 2019 vilket motsvarar 4 procent. Antalet kor för köttproduktion minskade med 2 400 kor motsvarande 1 procent.

Det lägre antalet mjölkkor under 2019 kompenserades inte av en högre avkastning per ko vilket innebar att mjölkproduktionen minskade i Sverige. Mejerierna vägde in 2 704 tusen ton mjölk under år 2019 att jämföra med 2 760 tusen ton under år 2018. Det är en minskning med 2 procent.

Av den totala volymen mjölk var 464 tusen ton, som motsvarar 17 procent, ekologisk mjölk. År 2018 var motsvarande volym ekologisk mjölk 465 tusen ton. Det innebär att andelen invägd ekologisk mjölk har varit ungefär lika stor de två senaste åren.

Mjölken användes till att producera 733 tusen ton konsumtionsmjölk och 224 tusen ton syrade produkter. Produktionen av konsumtionsmjölk, grädde, ost och mjölkpulver minskade jämfört med föregående år. Samtidigt ökade produktionen av smör med 5 procent.

Slakt per djurslag 2019:

  • Nöt: 139 700 ton. Det slaktades under året 432 800 nötkreatur. Slakten av nöt ökade med 2 procent jämfört med 2018.
  • Gris: 240 300 ton. Slakten av gris minskade med 4 procent jämfört med 2018. Det slaktades under 2019 totalt 2 573 200 grisar.
  • Får och lamm: 5 100 ton. Slakten av får och lamm minskade med 9 procent jämfört med 2018. Under 2019 slaktades det 252 000 får och lamm.
  • Fjäderfä: 162 100 ton. Totalt ökade slakten av fjäderfä med 4 procent i jämförelse med 2018. Slakten av kyckling ökade med 5 procent.

Källa: Jordbruksverket Foto: Marcus Lundstedt