Utredning vill skärpa straffen mot djurplågeri

Utredning vill skärpa straffen mot djurplågeri

En statlig utredning föreslår skärpta straff för djurplågeribrott samt ett förtydligande av kontrollmyndigheternas skyldigheter att anmäla och vidta åtgärder mot djurplågeri. Det framgår av ett pressmeddelande från regeringen.

– Vi i Sverige ska vara stolta över vår djurhälsa och djurskydd. Inom ramen för detta är det viktigt att vi ser till att den som hanterar djur illa får ett straff som speglar hur allvarligt vi ser på brottet. Jag ser därför fram emot att ta del av utredningen och förslagen som syftar till att upprätthålla djurskyddet, säger landsbygdsminister Jennie Nilsson (bilden).

Den särskilda utredaren föreslår i sitt betänkande att det ska införas ett grovt djurplågeribrott i brottsbalken för de allvarligaste fallen av djurplågeri. Straffet för grovt brott föreslås vara fängelse i minst sex månader och högst fyra år. Vissa överträdelser av regelverket på djurskyddsområdet – som typiskt sett är mindre allvarliga till sin art – föreslås leda till en sanktionsavgift istället för ett straff, för att på ett mer effektivt sätt upprätthålla djurskyddet.

Den särskilda utredaren föreslår även en mindre utvidgning av ringa brott i djurskyddslagen och ett förtydligande av kontrollmyndigheternas skyldigheter att anmäla överträdelser till Polismyndigheten eller Åklagarmyndigheten eller vidta andra åtgärder. Möjligheten att meddela djurförbud utvidgas till fall där en person fått företagsbot eller sanktionsavgift, om det är befogat från djurskyddssynpunkt.

Källa: Regeringen