Anicura-rapport: Fortsatt minskad förbrukning av antibiotika

Anicura-rapport: Fortsatt minskad förbrukning av antibiotika

AniCura har i dagarna lagt fram sin årliga kvalitets- och hållbarhetsrapport.

Sedan 2015 har AniCura publicerat en årlig kvalitetsrapport som beskriver utvecklingen inom medicinsk kvalitet, patientsäkerhet och antibiotika på AniCuras djursjukhus och djurkliniker. Rapporten för 2019 beskriver utvecklingen inom de nio fokusområdena i AniCuras kvalitetsprogram samt företagets arbete med att utveckla hållbara arbetsförhållanden, stötta djurägare i förebyggande vård och minska sin miljöpåverkan.

– Vi är stolta över att presentera vår femte kvalitets- och hållbarhetsrapport. Syftet med rapporten är att dela med oss av lärdomarna från vårt arbete och ge en god inblick i AniCura. Vi har ett högt engagemang för hållbarhetsfrågorna internt och de kommer spela en allt större roll i verksamheten framöver, säger Azita Shariati, vd och koncernchef för AniCura.

Mellan 2016 och 2019 har förbrukningen av antibiotika på AniCuras djursjukhus och djurkliniker minskat väsentligt. 2019 fick 8 procent av AniCuras patienter antibiotika, jämfört med 14 procent 2016. AniCuras målsättning är att antibiotika inte ska förskrivas till fler än 5 procent av patienterna.

Flera initiativ har också tagits för att minska AniCuras miljöpåverkan med till exempel förnybar energiförsörjning i hela Skandinavien, en ny leverantörskod och nya, miljövänligare städmetoder.

I november 2019 lanserades onlinerådgivning för djurägare via video och mobil app. Syftet är att upptäcka eventuell sjukdom på ett tidigt stadium samt förenkla tillgängligheten till veterinärer.

Viljan att rekommendera AniCura som arbetsgivare (s.k. employee net promotor score) ökade under 2019 för andra året i rad och är nästan dubbelt så hög som det generella riktmärket. Arbetet med att utveckla och modernisera arbetsförhållanden i djursjukvården fortsatte med till exempel nya pensionsvillkor för alla 900 medarbetare i Nederländerna.

Läs den fullständiga rapporten här.

Källa: Anicura