Djursjukskötare riskerar prövotid efter tandutdragning på häst

Djursjukskötare riskerar prövotid efter tandutdragning på häst

I februari förra året observerades att en legitimerad djursjukskötare gav lugnande medel och utförde lokalbedövning samt lossade vargtänder på minst två hästar på eget initiativ. Någon ansvarig veterinär fanns inte på plats.

Nu anser Jordbruksverket att djursjukskötaren ska sättas på prövotid.

”Oskicklig i sin yrkesutövning” kallar Jordbruksverket djursjukskötaren efter att denne utfört operativa ingrepp på två hästar. Djurskötaren ska ha avlägsnat hästarnas vargtänder, något som endast får utföras av veterinär.

Utöver detta har personen också gett lugnande och lokalbedövande medel till hästarna utan att veterinär ordinerat behandlingen. En tredje punkt är att personen har bristfällig journalföring, eller helt underlåtit att föra journal.

Därför anser Jordbruksverket att djursjukskötaren ska få prövotid och myndigheten har anmält denne till Ansvarsnämnden för djurens hälso- och sjukvård. Jordbruksverket anser att en varning inte är en tillräckligt ingripande åtgärd då överträdelserna ses som allvarliga.

Händelsen uppmärksammades av en veterinär och djursjukskötare som befann sig i samma stall som den aktuella personen. Efteråt anmälde veterinären händelsen till länsstyrelsen som vid kontroll uppmärksammat stora brister i djursjukskötarens yrkesutövning.

Källa: ATL Foto: Shutterstock