Evidensia om kastrationskritik: ”Vi följer SVF:s riktlinjer”

Evidensia om kastrationskritik: ”Vi följer SVF:s riktlinjer”

Evidensia bemöter kritiken från Svenska Kennelklubben om en annons som sägs uppmuntra till kastrering av hundar. Evidensias menar att företaget inte gör några självpåtagna snabblösningar utan alltid följer Sveriges Veterinärförbunds riktlinjer för kastration.

Evidensia menar att annonsrubriken ”Kastration trygghet för hund & ägare” pekar på att kastration är en del i ett trygghetskoncept.

”Vi tycker också att kastration noga ska avvägas av djurägaren och inte beslutas utan att vara väl insatt i vad operationen kan innebära för djuret. På vår hemsida redogör vi för både det positiva med kastration men även de biverkningar som hundarna kan få, sjukdomar som hunden kan drabbas av som okastrerad och vilka risker som ökar om hunden kastreras. Denna text baseras på Veterinärförbundets riktlinjer samt den forskning som publicerats i ämnet”, skriver Evidensia i sitt bemötande av kritiken.

Evidensia håller med Svenska Kennelklubben om att de raser som har smal avelsbas bör bevaras och att förändring av mentalitet och andra egenskaper bör ske genom ett välplanerat avelsarbete. Men Evidensia menar att det också finnsett växande antal hundar på marknaden som av flera skäl inte ingår i kontrollerade avelsprogram eller tillhör någon särskild avgränsad genpool.

”Kastration är inte en uppfostringsmetod och ska inte ersätta utbildning och träning av hunden”, skriver Evidensia, och fortsätter: ”Detta har vi på inget sätt hävdat. Det är viktigt för oss att djurägaren är väl insatt i fördelarna och nackdelarna och därför får alla djurägare som bokar kastration träffa veterinär innan ingreppet sker för att få mer information, mycket mer än vad som ryms i en annons. Veterinären redogör för både för- och nackdelar under en sådan konsultation, inklusive kortsiktiga risker relaterade till anestesi och kirurgi och mer långsiktiga risker som pälsförändringar, viktuppgång och inkontinensutveckling. Huruvida det finns skäl att kastrera en hund avgörs i samråd mellan djurägare och veterinär från fall till fall.

Tanken med en tillfällig sänkning av priset på kastration är natt ge tillfälle för djurägare att genomföra den operation de kanske planerat sen länge, men inte kommit till skott med.

”På många sätt ger kastration en trygghet vilket vi tycker de exemplen ovan tydligt visar. Vad man väljer att läsa in i ordet trygghet är upp till varje person. Evidensia väljer att läsa in längre livslängd och minskad risk för ett antal allvarliga sjukdomar, inte en lättvindig lösning på beteendeproblem.​

En annons ska självklart tjäna som bra kommunikation för vad vi erbjuder, men kan aldrig mäta sig med hur Evidensia informerar och bemöter djurägarna som uppsöker våra djurkliniker och djursjukhus. Där är vi fullt förvissade om att vi följer uppsatta riktlinjer, oavsett Svenska Kennelklubbens kritik”, skriver Evidensia.

Källa: Evidensia