Gemensam aktion för att få göra avsteg från K112

Gemensam aktion för att få göra avsteg från K112

Aktörer inom djursjukvården kommer att samarbeta över vårdgivargränserna för att skapa en hygienplan som ska skickas till Jordbruksverket. Förhoppningen är att verket därmed ska godkänna avsteg från K112. Det skriver Veterinär Vårdhygienförening på sin facebooksida.

Hygienplanen ska vara tillfällig och gälla under den tid det finns mer eller mindre uttalad brist på hygienartiklar. I och med att planen tas fram branschgemensamt och skickas till Jordbruksverket, slipper enskilda aktörer göra detta själva.

K112 är Jordbruksverkets ”Hygienregler för verksamhet inom djurens hälso- och sjukvård samt åtgärder vid MRSA och MRSP”.