Handdesinfektion tryter i djursjukvården

Handdesinfektion tryter i djursjukvården

Handsprit och andra artiklar som skyddar mot coronaviruset håller på att ta slut. Krisen gör att många veterinärer nu söker alternativa lösningar.

– Hygiennivåerna har skärpts i djursjukvården för att undvika smittspridning av coronavirus på klinikerna mellan personal och kunder. I ett sådant läge blir det förödande att bli utan handdesinfektion, säger Maria Karlsson, verksamhetschef på Djursjukhuset Sundsvall i Sundsvall.

Med nuvarande lager bedömer hon att hennes verksamhet klarar sig i tre månader. Kolleger till Maria Karlsson i utlandet har berättat att de börjat tillverka sin egen handdesinfektion.

– Det är absolut bättre än att stå utan. Vi kommer också att göra det om det så krävs.

Maria Karlsson har fått kännedom om att andra djursjukhus gått ut med direktiv att inte längre använda handdesinfektion på mottagningar.

– Det är ett ganska stort avsteg från K 112 som reglerar hygien inom djursjukvården. Frågan är om det blir någon konsekvens för vårdsäkerheten för djuren, att det blir mer infektioner.

På Distriktsveterinärerna kan läget bli ansträngt framöver. Den 4 mars meddelade deras leverantör att det fanns handsprit att tillgå. En vecka senare lät det annorlunda.

– Hos vår leverantör är det slut, men vi har tillräckliga förråd. Vi håller på att analysera behovet. Vårdhygienen måste upprätthållas, säger Robert ter Horst, biträdande chef på Distriktsveterinärerna.

Krister Blodörn är veterinär och hälsoriskbedömare på Kemikalieinspektionen. Han litar på att veterinärkåren själv kan avgöra vad som kan användas om den vanliga handspriten tar slut.

– Vi har inga färdiga rekommendationer om vad man skulle kunna använda om man inte kan få tag i en godkänd produkt. Veterinärer har en verksamhet som måste fungera och om de har slut på desinfektionsmedel får man balansera risk och nytta, säger han.

Isopropanol uppges vara ett alternativ.

– Det finns godkända produkter på marknaden med isopropanol och klorin. Då kan man anta att de är säkra och har acceptabla risker, säger Krister Blodörn.

Enligt honom kan det finnas juridiska risker för veterinärer om de är allt för kreativa när det gäller att hitta alternativ till handsprit.

– Man får vara lite försiktig. Det är två helt olika saker om man gör det här för egen användning och om man sprider det till sina kunder.

För ett år sedan, alltså före coronakrisen, bad Kemikalieinspektionen att SVA skulle undersöka vilka alternativa desinfektionsmedel som kan användas vid kriser.

– Vi såg en risk att vissa kan bli utan i nödsituationer och bad dem inventera vad man skulle kunna använda för allmänkemikalier istället. Vi vet att de upprättade en förteckning, säger Krister Blodörn.

Men varken Kemikalieinspektionen eller SVA säger sig nu veta om eller var den förteckningen finns.

• K 112 är Jordbruksverkets ”Hygienregler för verksamhet inom djurens hälso- och sjukvård samt åtgärder vid MRSA och MRSP”.

TEXT HÅKAN FRISELL