Lotta Berg tar plats i SLU:s styrelse

Lotta Berg tar plats i SLU:s styrelse

Professor Lotta Berg har efter val bland SLU:s lärare och forskare utsetts till ledamot i styrelsen för SLU under perioden 2020 till 2023. Även veterinärstudentern Marie Petersson tar plats i styrelsen.

SLU:s styrelse har 15 ledamöter. Åtta av dem är utsedda av regeringen, tre är valda av lärarna/forskarna och tre är utsedda av SLU:s samlade studentkårer, Sluss. Rektor Maria Knutson Wedel är självskriven ledamot.

Regeringen har förordnat följande personer att vara ledamöter i SLU:s styrelse från och med den 1 maj 2020 till och med den 30 april 2023:

Generaldirektör vid SMHI Rolf Brennerfelt, professor Per Cramér (ny), områdesdirektör Kristin Danielsen, länsråd Susanna Löfgren, fd landshövding Maria Norrfalk, lantbrukare Bengt Persson, fd generaldirektör Lena Söderberg (ny), professor Yngwild Wasteson.

Regeringen har förordnat Rolf Brennerfelt att vara ordförande i styrelsen. Per Cramér är professor i handelsrätt och rektor för Handelshögskolan i Göteborg. Lena Söderberg slutade nyligen sin anställning som generaldirektör för SGU. Hon är jägmästare utbildad vid SLU och har tidigare bl a varit VD för KRAV.

Efter genomfört val bland universitetets lärare och forskare kommer följande att vara styrelseledamöter under perioden 1 maj 2020-30 april 2023:

Professor Lotta Berg (ny), universitetslektor Karin Hakelius (ny), universitetslektor Göran Spong.

Sluss har utsett veterinärstudent Marie Petersson till ordförande från och med den 1 juni 2020 och därmed även till ledamot av universitetsstyrelsen. Doktorand Todd Johansson och avgående Sluss-ordförande Tuva Wrenfelt sitter kvar i styrelsen.

Källa: SLU