SVA-forskare arbetar med medicin och vaccin mot coronavirus

SVA-forskare arbetar med medicin och vaccin mot coronavirus

Ali Mirazimi är virusforskare vid SVA och adjungerad professor vid Karolinska Institutet på sin SVA-arbetstid. Han har sedan januari arbetat med ett projekt för att ta fram ett vaccin mot det nya coronaviruset SARS-CoV-2. Parallellt arbetar han i ett annat projekt för att försöka ta fram ett läkemedel mot sjukdomen som viruset framkallar, covid-19.

Målet med vaccinarbetet är att genomföra en så kallad fas 1-studie av en vaccinkandidat mot det nya coronaviruset. Forskarna räknar med att börja testa på djur redan inom några veckor. De första försöken på människa hoppas man kunna inleda under 2021. Dessa väntas äga rum på Karolinska Universitetssjukhuset. Projektet är ett så kallat Horizon2020-projekt inom EU och har en total budget på 30 miljoner kronor för tre år.

Det andra projektet syftar till att ta fram ett läkemedel mot sjukdomen, covid-19, en så kallad antiviral medicin. Projektet är en del av ett internationellt konsortium som fått en miljon kanadensiska dollar, nästan sju miljoner svenska kronor. Ali Mirazimi ska bistå med in vitro- och in vivo-infektionsmodeller för SARS-CoV-2. Projektet involverar ett samarbete med kanadensiska och kinesiska forskare.

Den kanadensiska regeringen meddelade nyligen att de satsar nästan 27 miljoner kanadensiska dollar på forskning om coronaviruset. Pengarna kommer att gå till totalt 47 forskningsprojekt, varav ett involverar Ali Mirazimis projekt vid Karolinska Institutet.

Forskargruppen riktar in sig på angiotensin-converting enzyme 2 (ACE2) som är receptor for sarsviruset. Genom att använda sig av en manipulerad variant av ACE2 hoppas forskargruppen kunna förhindra att SARS-CoV-2 binder till receptorerna.

– Vi tror att ACE2 spelar en viktig roll för virusets spridning i människa och dess skador på olika organ som lungorna. Det är därför ett viktigt forskningsområde för att hitta nya effektiva behandlingar av Covid-19, säger Ali Mirazimi.

Källa: SVA Foto: Göran Ekeberg