SVA: Vi upprätthåller vår service till den kliniska djursjukvården

SVA: Vi upprätthåller vår service till den kliniska djursjukvården

SVA och Avdelningen för mikrobiologi förtydligar att de inte drar ner på sin diagnostiska verksamhet och service till den kliniska djursjukvården.

Steg 1 om en större del av personalen skulle insjukna eller av annan anledning vara förhindrade att arbeta, är att i första hand att dra ned på forskning som bedrivs och omplacera den personalen till den diagnostiska verksamheten för att minimera påverkan på analyskapaciteten.

Steg 2 om personalsituationen ytterligare skulle förvärras, är att SVA i dialog med berörda parter drar ner på analyser kopplade till bekämpningsprogram etc. där det är möjligt. Först därefter kommer man att dra ner på analyser från den kliniska djursjukvården.

SVA konstaterar alltså att det är deras ambition att i det längsta upprätthålla sin service till den kliniska djursjukvården och att de naturligtvis kommer meddela om läget skulle förändras utifrån ovanstående.

Källa: SVA
Foto: Deyan Georgiev/Mostphotos