Veterinärer bör vara mer stöttande i hemtandvård

Veterinärer bör vara mer stöttande i hemtandvård

Bara 4 procent av landets hundägare tänderna på sin hund varje dag. I stället förlitar de sig på olika typer av tuggben . Det visar en ny stor enkätundersökning från SLU. Det kan vara dags att veterinärer och djursjukskötare tar en mer aktiv och stöttande del i träningen av hemtandvård, föreslår forskarna.

Den vanligaste sjukdomen hos hund är parodontit. Över 80 procent av alla hundar över tre år anses vara drabbade.

– Samtidigt går sjukdomen oftast att förebygga genom daglig tandborstning, säger Karolina Enlund, veterinär och doktorand vid SLU.

För att få en bild av svenska hundägares åsikter och rutiner kring tandvård på hund har Karolina Enlund och hennes kollegor tagit fram enkäter som skickades ut till fler än 200 000 hundägare och även till över 5 000 veterinärer och djursjukskötare. Nästan 70 000 svar kom in.

De allra flesta av hundägarna visade sig tycka att deras hund har god tandhälsa – hälften svarade att den var mycket bra och en tredjedel att den var ganska bra. Det här står i skarp kontrast till veterinärernas svar, där fler än 9 av 10 anser att problem med tänderna är vanligt hos våra hundar.

– Eftersom tidigare studier har visat att tandproblem, såsom tandsten, tandköttsinflammation, tandlossning, tandfrakturer och bettfel, är de allra vanligaste besvären hos hundar, finns en risk att många hundägare inte känner till att deras hund har tandbesvär och att hundarna går omkring med obehag i munnen helt i onödan, säger Karolina Enlund.

I undersökningen svarade 6 av 10 hundägare att det är viktigt att borsta hundens tänder, men samtidigt var det bara knappt 4 procent av hundägarna som uppgav att gör detta dagligen.

– Denna låga siffra kan till och med vara lite av en överskattning, eftersom de hundägare som har svarat på enkäten kanske är lite extra intresserade av det här med hundtandvård, säger Karolina Enlund. Tyvärr visar undersökningen att hemtandvården på svenska hundar inte är tillräcklig.

Mindre än hälften av hundägarna hade någon gång blivit rekommenderade av veterinär att borsta hundens tänder, trots att de allra flesta besöker en veterinärklinik regelbundet under hundens liv, till exempel för de årliga vaccinationerna. Både veterinärer och hundägare har svarat att rekommendation om tandborstning oftast ges i samband med att hunden kommer in för tandstensborttagning eller andra problem i munnen.

– Det skulle kunna vara så att många hundägare kan tänka sig att borsta om hunden visar sig få problem, men då är det ju för sent att förebygga och det är betydligt svårare att stoppa upp en tandlossningssjukdom som redan har fått fäste, säger Karolina Enlund.

Många hundägare har fått information om tandborstning från annat håll än veterinären, till exempel böcker, tidskrifter eller via internet. När det gäller vilka hundägare som blir rekommenderade hos veterinären att borsta hundens tänder är de små raserna överrepresenterade, och det stämmer med det faktum att tandproblem är vanligare ju mindre hunden är. Samtidigt påpekar forskarna att hundar av alla raser och storlekar kan drabbas – även stigande ålder är nämligen nära förknippad med ökade tandproblem.

Hälften av hundägarna i studien anser att tuggben som säljs specifikt för god tandhälsa är viktiga, men ännu fler (73 procent) anser att tuggben av hud eller torkade grisöron är viktiga för en god tandhälsa. Tyvärr visar tidigare studier att det inte räcker att tugga på olika tuggben för att bibehålla en god tandhälsa, utan tandborstning är det absolut bästa sättet när det gäller att sköta tänderna.

Många hundägare säger också att de skulle kunna tänka sig att borsta dagligen – nästan en av tre svarar ”ja” på frågan och något fler svarar ”kanske”. Samtidigt har en fjärdedel av de hundägare som börjat och försökt komma igång med tandborstning senare gett upp.

– Det är glädjande att så många kan tänka sig att borsta, säger Karolina Enlund. Men kanske behöver veterinärer och djursjukskötare ta en mer aktiv och stöttande del i träningen av hemtandvård, helst redan när hunden är valp, för att alla ska orka fortsätta?

Forskarna bakom artikeln är verksamma vid Sveriges lantbruksuniversitet, Chalmers tekniska högskola och Djursjukhuset Albano. Studien har finansierats av Stiftelsen Djursjukhus i Stor-Stockholm samt Svenska Djurskyddsföreningen.

Källa: SLU Foto: Peter Rutherhagen