Humanvården behöver propovet – dags att ta fram gamla kunskaper om alternativen

Humanvården behöver propovet – dags att ta fram gamla kunskaper om alternativen

Djursjukvården håller på att få brist på narkosmedlet propovet eftersom medlet behövs i humanvården. Det finns alternativ, som äldre veterinärer och sköterskor är bekanta med. De yngre kan behöva utbildning och stöd.

När propofol, som används i stora mängder för att söva covid-19-patienter som behöver respiratorvård, visade tecken på att ta slut vände sig regionerna till Läkemedelsverket för att höra om man kunde använda den veterinära motsvarigheten propovet.

–Vi förklarade att det går bra, under vissa omständigheter. Propovet innehåller en alkohol, vilket gör att man måste hålla extra koll på att patienten tål det, säger utredaren Fredrik Hultén på Läkemedelsverket.

Han påpekar också – vilket inte är så känt – att precis som veterinärer har rätt att använda humanläkemedel enligt kaskadprincipen, har läkare motsvarande möjlighet att använda veterinära läkemedel till människa.

Veterinärer som VeterinärMagazinet har varit i kontakt med vittnar nu om att regionerna ber dem lämna över sina lager av propovet till humanvården, vilket också görs. Problemet är då att det uppstår brist på narkosmedlet inom djursjukvården. Vissa kliniker begränsar redan i dag sövningarna till rena akutfall.

Det finns alternativ till propovet, bland annat tiopental och alfaxan.

–Alfaxan är ett veterinärgodkänt läkemedel, men det är redan restnoterat, säger Fredrik Hultén.

Tiopental är bara godkänt för människa och får användas enligt kaskadprincipen. Det är ett narkosmedel som användes förr inom djursjukvården, innan det modernare propovet fanns. Det innebär att många äldre veterinärer och sköterskor känner sig hemma med det, medan yngre inte känner till hur man använder det.

–Därför är det viktigt att djursjukvården är förberedd på att propovet tar slut och att humangodkänt profofol ska undvikas. Äldre kolleger bör också ge yngre stöd och utbildning i att använda äldre läkemedel, säger Fredrik Hultén.

Läkemedelsverket har tagit kontakt med Jordbruksverket, som har huvudansvaret för veterinära läkemedel i användning, för att diskutera hur man kan stödja djursjukvården i rådande läge och bland annat kartlägga fler alternativ till propovet. Diskussioner lär också pågå mellan Jordbruksverket och SLU i frågan.

Det finns ingen prognos på ur länge bristen på propofol och propovet kommer att bestå. Allt beror på hur många som insjuknar i covid-19. Tillverkarna är internationella företag som säljer sina produkter över hela världen.

–Det är svårt att säga hur mycket de hinner tillverka. Det är ju också en kedja av tillverkare där en del producerar den aktiva substansen och andra det färdiga läkemedlet, säger Fredrik Hultén.

Det är Socialstyrelsen och regionerna som arbetar med att kartlägga tillgången på läkemedel och få fram de mängder som behövs till humanvården.

Text: Ingrid Kindahl