Nätverktyg ger fler anmälningar till ansvarsnämnden

Nätverktyg ger fler anmälningar till ansvarsnämnden

Antalet anmälningar mot veterinärer till Ansvarsnämnden för djurens hälso- och sjukvård på Jordbruksverket ökade kraftigt förra året. En förklaring är att det har blivit enklare att anmäla.

När ansvarsnämnden introducerade ett verktyg på nätet förra året, steg antalet anmälningar kraftigt, till 197 stycken. Anmälningarna omfattade totalt 214 veterinärer.

–Vi ser att det kommer väldigt många anmälningar genom det nya verktyget, säger Annelie Svensson som är handläggare på Ansvarsnämnden för djurens hälso- och sjukvård på Jordbruksverket.

Hon bedömer att det kan vara enklare för människor att fylla i formuläret på nätet än att skriva ett eget brev.

Annelie Svensson berättar att ökningen i ärenden verkar bestå även i år. Under de tre första månaderna har ansvarsnämnden fått in 49 anmälningar. Ärendena är väldigt skiftande. Det är allt från avlivningar till allvarliga skador på hästar.

Annelie Svensson tror att den ökade benägenheten att snabbare göra anmälan kan vara till fördel för veterinärer.

–Jag kan tänka mig att det borde vara lättare för veterinärer att bemöta något som hände för en månad sedan. Tidigare kunde anmälan avse något som hände nästan två år tillbaka.

Får ni även in okynnesanmälningar?

–Nej, det tycker jag inte. De som anmäler har upplevt någonting, säger Annelie Svensson.

Ansvarsnämnden fick in 197 ärenden förra året. Dessa omfattade totalt 214 veterinärer, 9 legitimerade djurskötare, och 2 av Jordbruksverket godkända hovslagare. Enskilt flest ärenden, 17 stycken, handlade om avlivning.

Den genomsnittliga handläggningstiden för beslut var för de 118 ärenden som ansvarsnämnden prövade i sak förra året 312 dagar.

Förra året fattades beslut om en varning, 31 ärenden resulterade i erinran och i 81 ärenden blev det ingen påföljd. Utöver det fick två veterinärer begränsning i sin förskrivningsrätt.

Förra året överklagades 23 beslut till förvaltningsrätten. Det var 7 stycken färre än året innan.

Fakta:

Så här många ärenden har Ansvarsnämnden för djurens hälso- och sjukvård fått in per år de senaste åren:

2016 – 126 ärenden

2017 – 125 ärenden

2018 – 128 ärenden

2019 – 197 ärenden.

2020 januari till och med mars – 49 ärenden

TEXT HÅKAN FRISELL