Orolig för ditt företag? Det här behöver du veta

Orolig för ditt företag? Det här behöver du veta

I coronakrisens tid upplever en del djursjukvårdsföretag problem de aldrig tidigare har behövt hantera. Många ringer till Lars-Olov Söderberg (bilden) på Gröna arbetsgivare och ställer frågor. Här är en lista över åtgärder som du kan vidta och saker att tänka på.

Personalfrånvaro och minskat antal patientbesök kan leda till att små och skuldsatta kliniker behöver ta till en eller flera av de lättnader som staten erbjuder. Den som behöver säga upp personal på grund av arbetsbrist måste hålla sig till speciella regler, oavsett om företaget har tecknat kollektivavtal eller inte. I princip måste arbetsbrist gälla, är någon anställd med i facket måste förhandlingar med facket ske, turordningsregeln sist in-först ut gäller för alla utom de företag som har färre än tio anställda. Där får arbetsgivaren först undanta två nyckelpersoner innan listan görs upp. Under uppsägningstiden, som beror på anställningens längd, måste arbetsgivaren betala full lön för den som ska sluta.

För att undvika uppsägningar har regeringen kommit med sitt stöd till korttidsarbete, där staten tar över en del av tre fjärdedelar av lönekostnaderna för anställda med lön upp till 44 000 kronor i månaden. Stödet kommer att finnas tillgängligt att söka hos Tillväxtverket från och med den 7 april, men tillämpas redan från 16 mars. Det kommer att gälla under 2020.

Men just inom djursjukvården finns ett särskilt dilemma, enligt Lars-Olov Söderberg, avtalsansvarig för djursjukvårdsavtalen hos Gröna Arbetsgivare. Det handlar om att Kommunal som enda fackförbund i Sverige inte tillåter arbetsgivare att kombinera de två systemen korttidsarbete och uppsägning. Alla sköterskor och djurvårdare omfattas av Kommunals avtal, även om de inte är med i facket.

Det här innebär att arbetsgivare inom djursjukvården måste välja mellan att

  • Säga upp sina sköterskor och djurvårdare och stå för full lön under hela uppsägningstiden. Dels är det dyrt, dels blir följden att de uppsagda försvinner från företaget, vilket kan vara en stor nackdel när krisen är över.
  • Ansöka om korttidsarbete hos Tillväxtverket. Fördelarna är att det ger omedelbar reduktion av lönekostnaderna med upp till 50 procent och att medarbetarna blir kvar.

–Det är ett mycket svårt val och ett stort dilemma för många som oroar sig för att deras sköterskor inte ska komma tillbaka, säger Lars-Olov Söderberg

När det gäller veterinärer finns inte problemet. De kan sägas upp och gå ner i arbetstid under uppsägningstiden.

–Men det är inte primärt veterinärer som sägs upp nu, utan framför allt djursjukskötare och djurvårdare, säger Lars-Olov Söderberg.

Det är bara arbetsgivare som är medlemmar i Gröna arbetsgivare och därmed har kollektivavtal som kan vända sig till Lars-Olov Söderberg. För den som väljer korttidsarbete och inte har kollektivavtal gäller att man måste komma överens med minst 70 procent av de anställda för att man ska kunna söka. Förslag på hur det kan se ut finns på tillvaxtverket.se. Där finns också exempel som visar hur kostnaderna och lättnaderna slår.

Du som äger ditt företag kan också utnyttja detta genom att själv korttidsarbeta och få en del av lönen betald av staten.

När man väl har löst frågan om personalen handlar det om företagets likviditet. Här har regeringen kommit med en rad förslag, mer eller mindre kritiserade.

  • Sänkt arbetsgivaravgift med i praktiken 5 300 kronor per anställd och månad. Gäller max 30 anställda per företag under tre månader. Kan som mest bli en lättnad på 636 000 per företag för perioden. Skatteverket räknar ut detta automatiskt i samband med nästa arbetsgivardeklaration. Företagaren kryssar bara i en särskild ruta.
  • Anstånd med inbetalning av skatter och avgifter. För att ytterligare förbättra likviditeten kan du be om anstånd att betala in kommande skatter och avgifter och dessutom be om att få tillbaka preliminärskatt, arbetsgivaravgifter och moms som redan har betalats in i år. Ansök hos Skatteverket. Denna åtgärd har kritiserats som dyr, eftersom man måste betala en ränta som först motsvarade 6,6 procent per helår. Men i vårbudgeten föreslår regeringen att räntan halveras till 3,14 procent och att de sex första månaderna blir avgiftsfria. Detta är också ett uppskov, vilket innebär att pengarna ska betalas in till statskassan senare.
  • Sänkta hyreskostnader för vissa branscher. Dock oklart om djursjukvården omfattas. Förslaget lanserades i slutet av mars, men krävde ett EU-godkännande som kom den 15 april.
  • Banklån. Riksgälden öppnade en ”bankakut” för små och medelstora företag på fredagen. Företag kan låna max 75 miljoner kronor och Riksgälden garanterar 70 procent av kreditrisken till en avgift av 0,53-1,03 procentenheter. Pengarna söks genom banken som gör en kreditprövning.
  • Företrädaransvaret mildras – men se upp! Om du har aktiebolag och riskerar att hamna på obestånd gäller det att ha koll – annars kan du och alla styrelseledamöter bli personligt betalningsansvarig för företagets skatter och avgifter. Det där med ”utan personligt ansvar” är alltså en sanning med modifikation.

Normalt gäller att när hälften av aktiekapitalet är förbrukat, måste du upprätta en kontrollbalansräkning. Den ska du spara för att kunna visa upp senare om det går illa. Räkna ut skillnaden mellan tillgångar och skulder för att se om differensen når upp till häften av aktiekapitalet. Finns en revisor, ska hen granska kontrollbalansräkningen.

Om problemen fortsätter, är det viktigt att senast på förfallodagen för skatteinbetalningen ha begärt företaget i konkurs eller en rekonstruktion, för att du ska slippa det personliga betalningsansvaret.

Normalt är de här reglerna mycket stränga, men så här i coronatider har Skatteverket lättat något på dem. Verket har bestämt att inte utnyttja företrädaransvaret för företag som under coronakrisen får ett tillfälligt anstånd med skatteinbetalningarna. Men har du inte valt det dyra anståndsalternativet gäller det ”hårda” företrädaransvaret.

TEXT INGRID KINDAHL