Så handskas du med empatitrötthet

Så handskas du med empatitrötthet

Veterinärer löper hög risk att drabbas av compassion fatigue eller empatitrötthet. Men det finns sätt att handskas med det, enligt en artikel i Royal Canins tidskrift Veterinary Focus.

Empatitrötthet är ett tillstånd som kännetecknas av känslomässig och fysisk utmattning, vilket leder till minskad förmåga att känna medkänsla för andra. Orsaken kan vara den berg-och dalbana av känslor som djursjukvårdspersonal utsätts för varje dag. Man kanske måste gå från att ha avlivat en patient man vårdat länge, till att omedelbart dela glädjen med en familj som fått en ny valp och sedan behandla ett djur som utsatts för misshandel eller vars medicinska problem är komplicerade.

Enligt en studie tampas 57 procent av veterinärer med ett eller två etiska dilemman varje vecka. En annan studie uppskattar att 40 procent av veterinärer antingen lider av depression eller närmar sig gränsen för det.

Fler siffror: En studie utförd av Centers for Disease Control and Prevention (CDC) visar att ungefär var tredje veterinär lider av ångest. En av sex har övervägt självmord, vilket är minst tre gånger högre än för befolkningen i övrigt.

Empatitrötthet kan visa sig på många sätt. Utmattning, försämrade relationer, sömnproblem, ökat alkoholintag, ältande, depression och psykosomatiska symtom kan alla vara tecken på empatitrötthet.

Många drar sig för att söka hjälp av oro för att det ska skada deras karriär. Men att definiera och erkänna problemen samt inse att man måste försöka ta hand om sina egna behov är det första steget mot en förbättring.

Förutom att ta hand om sig själv är det också viktigt att prata med arbetskamrater som visar tecken på empatitrötthet. De kanske inte har verktyg för att hantera problemet, och kan behöva hjälp. Genom att avstigmatisera empatitrötthet och få andra att söka hjälp kan man bokstavligen rädda liv.

Det är också viktigt att inse att empatitrötthet inte är något som kan tas bort helt och hållet, eftersom det är en följd av yrket. Det gäller alltså att lära sig att utöva yrket och samtidigt ta hand om sig själv. Det kräver både planering och övning.

För att förhindra psykisk ohälsa, överväg att skapa en slags vårdplan med målet att ta hand om hela dig själv i syfte att få bättre motståndskraft. Vårdplanen hjälper till att hindra känslor som uppstår ​​under dagen från att blockeras.

Ditt övergripande välbefinnande bygger på fem hörnstenar: frisk kropp, frisk själ, trygg karriär, sunt samhälle och trygga finanser. Vårdplanen skapas genom att men bryter ner var och en av dessa kategorier och tar sig tid att tänka igenom hur målen kan nås.

En frisk kropp handlar om mer än bara motion. Det är också sömn i tillräcklig kvantitet och av god kvalitet, sunda matvanor och tillgång till hälso- och sjukvård – även förebyggande. En frisk själ handlar om att vara medveten om och acceptera sina känslor. Att skapa rutiner kring träning, äta och sova är viktigt för din kropp fysiskt, men hur skapar du rutiner för din själ? Där kommer mindfulness in i bilden. Begreppet innebär att lära sig att ta herraväldet över sina tankar eller med andra ord att träna sin hjärna att uppleva nuet med alla sina sinnen, i stället för som de flesta vanligtvis gör: Mentalt fokusera på tankar som skapar oro, är negativa eller självkritiska eller på tidigare misslyckanden. Mindulness kräver övning.

När det gäller karriären har veterinärer och djursjukskötare turen att ha ett yrke där man främst drivs av passion och som har en tydlig mening. Men det är viktigt att bedriva arbetet på ett hållbart sätt. Lägg därför tid på att kartlägga hur du vill att din karriär ska utvecklas och tänk igenom vad som är viktigast för dig på jobbet.

Det är också viktigt att ha goda relationer till människor utanför arbetet som kan ge stöd, medkänsla och engagemang. Genom att vara delaktig i sociala nätverk, volontärprojekt eller utöva en hobby kan du rikta dina tankar mot något positivt och det hjälper dig att skapa relationer med personer som kan stötta dig under tuffa perioder.

Den sista delen i att ta hand om hela dig själv gäller din privatekonomi. Försörjningsbörda och stora studieskulder tynger ofta vardagen. Det första steget till ekonomiskt välbefinnande är att veta var du står, så att du kan göra upp en plan baserad på dina önskemål. Ibland kan det vara bra att söka vägledning och support från en finansiell rådgivare.

Vårdplanen är ett långsiktigt verktyg för att upprätthålla hälsa och välbefinnande. Men det finns också andra sätt. Ett sådant verktyg bygger på den engelska akronymen LAST, som står för Listen, Accept, Seek, Test. Last ska här läsas som ”räcka till”. Genom att gå igenom de olika stegen (se nedan) kan du hjälpa dig själv att frigöra känslor som är blockerade i stunden.

När du lämnar ett undersökningsrum efter ett känsloladdat patientfall, en arg djurägare eller en avlivning, kan din första instinkt vara att skjuta undan dina känslor för att komma igenom dagen. Nästa gång detta händer, prova i stället att ta en mikropaus och lyssna på din kropp. Kanske värker din rygg, eller så är du hungrig, ledsen eller frustrerad.

Efter att ha lyssnat är det dags att acceptera. Eftersom många är vana vid att döma sig själva och fortsätta jobba trots ryggvärken, kan det vara svårt. Ändå är det viktigt att öva på att acceptera hur man har det utan att döma sig själv.

Därifrån, försök sätta upp en plan för framtiden. Istället för att döma dig själv för att du mår dåligt, tänk ut en möjlig lösning. Kanske behöver du gå någonstans för att gråta, söka stöd från en kollega, ta en längre paus för att äta, eller ta fem minuter för att meditera. Det viktiga är inte att omedelbart förändra hur du känner dig, utan att du försöker göra något. Det är när du ignorerar faktum utan att försöka göra något åt situationen, som fysiska och själsliga skador kan uppstå.

Källa Veterinary Focus Läs hela artikeln här