Skapa din egen videotjänst – tänk på det här

Skapa din egen videotjänst – tänk på det här

Videokonsultationer har mycket blivit viktiga i coronatider. De kan bli ett kraftigt verktyg för mindre kliniker, som möter redan kända patienter i mobilen. Det skriver Royal Canins tidskrift Veterinary Focus i en genomgång om vad man ska tänka på.

I Sverige startar allt fler kliniker egna videotjänster, vid sidan om de två stora FirstVet och Vethem. Nu senast har Väsby Djursjukhus infört en egen tjänst (VeterinärMagazinets anm).

Videotjänsterna generellt har många fördelar, visar Veterinary Focus genomgång. Därför kan det vara idé för kliniken att skaffa en egen videoapp. Kommunikation blir effektivare än vid telefonkonsultationer, eftersom djurägaren kan se veterinären ansiktsuttryck och kroppsspråk. Veterinären har också fördel av att kunna se husdjuret uppträda i sitt eget hem. Om bilden inte blir bra kan veterinären be djurägaren ändra kameravinkeln, förbättra belysningen eller framhäva den del av djuret de är fokuserade på.

Veterinärer kan använda video för en rad konsultationstyper som triage, förstaundersökningar, receptförnyelser, postoperativa kontroller och bedömning av beteendeproblem. Vissa veterinärkliniker har också använt tekniken för att låta ägare se sina husdjur medan de är inlagda på djursjukhus.

Det är möjligt att använda icke-specialiserade plattformar som Zoom, WhatsApp eller Facetime för videokonsultationer, men dessa har nackdelar. Inte minst är det faktum att veterinären ofta behöver dela sina kontaktuppgifter med klienten. Dessutom krävs separat process för att ta betalt. Då kan det vara effektivare att använda en specialiserad veterinärplattform som gör det möjligt att direkt ta betalt från klienten. Andra fördelar med specialplattformar är att man där kan skapa bokningar av fysiska besök på den egna kliniken.

Självklart finns det stora begränsningar när det gäller vad som kan uppnås i form av diagnos och behandling via en videolänk. Därför är det viktigt att arbetsteamet utarbetar en policy för vad som får och inte får diagnostiseras eller behandlas på distans. Glöm inte planera för den vård som följer av videokonsultationerna.

Några tips för en lyckad videokonsultation:

  • Se till att du är lämpligt klädd så att du tydligt kommunicerar din roll. Använd samma arbetskläder som på kliniken.
  • Testa din uppkoppling före videosamtalet.
  • Kontrollera att din dator, surfplatta eller smartphone har tillåtelse att använda mikrofonen och kameran.
  • Testa programvaran i förväg. Det är ofta nödvändigt att uppgradera operativsystem eller webbläsare för att kunna använda plattformen effektivt.
  • God belysning gör det lättare för din kund att se dig ordentligt och lättare för dig att kommunicera med dem. God belysning i kundens hem är också att rekommendera.
  • Ge råd till ägaren före själva konsultationen om hur man gör för att hålla djuret kvar i rummet, så att det inte springer och gömmer sig.
  • Ha en leksakshund och -katt i närheten under samtalet. På dem kan du visa ägaren hur du vill att de ska hålla sitt husdjur eller visa upp ett visst område mer detaljerat.
  • Kunderna bör hellre använda en smartphone än en dator om det är möjligt. Då blir det mycket lättare för dem att visa upp djuret.
  • Veterinären bör däremot helst använda en dator med stor skärm. Det ger bättre kvalitet i bilden.
  • Se till att ägarna är medvetna om begränsningarna när det gäller att ställa diagnos utan fysisk undersökning. Dokumentera att denna information har getts och tagits emot.

En prispolicy för videokonsultationer behöver fastställas innan tjänsten introduceras. Under covid-19-utbrottet, där mycket av den dagliga verksamheten i praktiken kommer att bedrivas via videokonsultationer, kan det vara lämpligt att ta ut normala klinikavgifter. Personalen använder sin tid på vanligt sätt, och om problemet blir helt löst via video är resultatet lika värdefullt som vanligt för ägaren. Skulle klienten senare behöva ta med sitt husdjur till kliniken kan man välja att genomföra den fysiska undersökningen till en reducerad kostnad eller utan kostnad.

Tjänstgörande veterinärer behöver utbildas så att de förstår och känner sig bekväma med rollen som videoveterinärer. Om man gör klart att samtliga veterinärer på kliniken finns tillgängliga via appen kan det dramatiskt att öka antalet videokonsultationer per dag.

För att marknadsföra sin app bör man vara proaktiv. Skicka ett e-postmeddelande till alla kunder och be dem registrera sig på klinikens plattform. Använd också sociala medier och se till att påminnelser publiceras automatiskt. Inkludera gärna enkel grafik med hjälp av exempelvis Canva. Https: //www.canva.com/

Bilder och berättelser om veterinärer som arbetar via video kan vara en väg i marknadsföringen, liksom betalda annonser på sociala medier som gör att inläggen ses av kunder som redan ”gillar” den vanliga Facebook-sidan. Se till att det finns tydliga länkar till videotjänsten. Bloggar eller vloggar (videobloggar) kan användas för att visa hur man använder video, med anonymiserade historier om lyckade fall.

De senaste tre-fyra åren har en mängd olika veterinära videotjänster vuxit fram i många länder. De har blivit populära hos djurägare, särskilt som många försäkringsbolag erbjuder tjänsterna kostnadsfritt. Det har skapat oro hos vissa lokala veterinärkliniker som ser några av sina ”enklare” konsultationer försvinna till on-linetjänsterna. Men det är en utmaning att videotjänster som gäller djur som inte är patienter hos den rådgivande veterinären inte alltid håller samma kvalitet som när veterinären känner djuret. I till exempel Storbritannien är det för närvarande inte tillåtet för veterinärer att skriva ut receptbelagda läkemedel till djur som inte står under deras vård. När videoteknologin blir tillgänglig för lokala veterinärer blir det därför ett mycket kraftfullt verktyg. De kan då utföra uppföljningskonsultationer och kontroller efter operationer som skulle vara mycket svårare för en okänd videoveterinär.

När en lokal klinikveterinär utför triage eller ger ett första omdöme via video, tar hen upp en anamnes som kan användas om husdjuret måste komma in för en fysisk undersökning. Videokonsultationen kan också användas för att ge relevant information till ägaren om när deras husdjur måste komma in för fysisk undersökning och då till exempel att be kunden ta med ett urinprov från sitt husdjur. Det är inte otroligt att många fler djurägare skulle använda videoalternativet om de kunde möta sin egen veterinär i mobilen.

Källa: Veterinary Focus Länk till artikeln här