Spillvärme från Sia Glass ska värma Hallands djursjukhus

Spillvärme från Sia Glass ska värma Hallands djursjukhus

Spillvärme från glassbolaget Sia Glass ska värma djursjukhuset Hallands Djursjukhus. De båda ligger nära varandra i Slöinge. På sikt ska båda spara rejält med energikostnader. Det hela möjliggörs med teknik kallad ectogrid.

–Vi får en väldigt miljövänlig energilösning, säger Pekka Lähdekorpi, vice koncernchef på Hallands Djursjukhus.

Sia Glass har en stor produktion av glass som fryses ner och vilket avger spillvärme. Nu har EON kommit fram med en ny teknik

–Tillsammans med EON har vi sytt ihop en affär som gör att vi kommer att kunna värma upp hela anläggningen med hjälp av spillvärmen från Sia Glass. Det känns jättekul att kunna använda den energi som annars bara blåser rakt ut i luften, säger Pekka Lähdekorpi.

När är det klart att köra igång?

– Det ska vara färdigt när det blir kallt i oktober.

Han förväntar sig att på sikt göra en bra vinst på affären.

– Det är ett köp som löper på nio år. Under den tiden är kostnaden jämförbar med den för fjärrvärme. Men tanken är att det ska fungera i 20 till 30 år, och efter tio år börjar det ticka in bra med pengar. Så om det bara går bra i tio år och det sedan håller i tio år till, blir det en väldigt bra affär för både Sia Glass och oss.

Enligt EON handlar det om en miljoninvestering som de står för och som Sia Glass och Hallands Djursjukhus betalar av på. Samtidigt sänks energikostnaden för båda bolagen.

–Det är en kostnadseffektiv lösning för samtliga parter. Sia Glass och Hallands Djursjukhus kommer att äga installationen gemensamt enligt ett avtal som de har emellan sig, säger Maria Malm Skarin, civilingenjör och senior affärsutvecklare på EON.

Hur överförs energin mellan bolagen?

–Vi sätter in en värmepump både hos Sia Glass och hos Hallands Djursjukhus och lägger ett plaströr i marken däremellan för vatten, säger Maria Malm Skarin.

Normalt fläktas spillvärmen bort från industrier som arbetar med lägre temperatur. Egentligen borde alla typer av industrier som har någon forma av processkyla kunna koppla upp sig till ett ectogrid.

Enligt Maria Malm Skarin används ectogrid redan på andra ställen i Sverige och man har kunnat minska energiförbrukningen där med runt 20 procent. Hon säger också att det kan finnas andra djursjukhus i landet som kan ligga bra till för att kunna utnyttja tekniken.

Fakta: Det här är ectogrid

Överskottsvärme som en kylmaskin avger kan användas i en värmepump och överskottskylan från värmepumpen kan sedan användas i kylmaskinen. Därmed sker en balansering av värme och kyla i fastigheten, vilket leder till att behovet av tillförd energi minskar avsevärt. Överskotten delas sedan genom ett enkelt plaströrssystem fyllt med vatten.

källa: EON

Text: Håkan Frisell Foto: EON