SVA analyserar prover åt humanvården

SVA analyserar prover åt humanvården

Nu har SVA analyserat de första proverna åt humanvården. Ett samarbete har inletts med två av landets regioner. Det skriver SVA:s generaldirektör Ann Linberg (bilden) i ett pressmeddelande.

─ I det här läget vill vi stötta hälso- och sjukvården i så stor utsträckning som möjligt, säger Ann Lindberg, generaldirektör vid SVA.

Myndigheten analyserar över 400 000 prover varje år, bland annat flera olika typer av coronavirus. SVA:s mikrobiologiska avdelning arbetar bland annat med rutindiagnostik av prover från djurhälsovården, likt det arbete landets sjukvårdsregioner utför. På SVA finns därför möjlighet att ta emot och analysera stora mängder prover.

På SVA finns även expertis inom smittskyddsfrågor för sjukdomar som sprids mellan djur och människor. Myndigheten har sedan tidigare ett nära samarbete med bland andra Folkhälsomyndigheten.

SVA har nyligen analyserat de första coronaproverna åt sjukvården.

─ SVA är en bevakningsansvarig myndighet och därmed del av Sveriges beredskap mot samhällsstörningar och svåra händelser. Därför är det naturligt för oss att erbjuda vår kunskap och resurser i en situation som den här, säger generaldirektör Ann Lindberg.

Utbrottet av coronavirus är inte i första hand en veterinärmedicinsk fråga, men med ständig beredskap för att hantera allvarliga smittsamma djursjukdomar är SVA generellt förberedd på att skala upp arbetskapaciteten vid krissituationer.

Myndighetens kapacitet uppges vara så pass god att SVA har möjlighet att utföra dessa nya analyser utan att dra ner på övriga uppdrag.

Källa: SVA Foto Göran Ekeberg