Informationsfilm om god vårdhygien trots brist på skyddsmaterial

Informationsfilm om god vårdhygien trots brist på skyddsmaterial

Djursjukvården har sedan en tid brist på skyddsmaterial såsom handskar, sterila handskar, handsprit och munskydd. Även om lagren är påfyllda så är framtiden oviss och det kan vara en god idé att hålla lite extra hårt i vad man har hemma. Men hur upprätthålls en god vårdhygien, och därmed en god patientsäkerhet, även i en bristsituation?

Jordbruksverkets föreskrift K112 anger riktlinjer för hur branschen i normala fall bör upprätthålla, och dokumentera, hygienen på arbetsplatserna. Under branschorganisationen Svensk Djursjukvårds paraply har sakkunniga representanter från de största aktörerna inom djursjukvården gått samman i en arbetsgrupp som tillsammans arbetat fram riskbedömningar vid eventuella avsteg från K112, vid en uppkommen bristsituation, och Jordbruksverket har sedan godkänt arbetet.

För att informera om arbetet och de riktlinjer som arbetats fram, har Swevet i samarbete med Svensk Djursjukvård tagit fram en informationsfilm, där Madelene Wijk från AniCura och My Eklund från Distriktsveterinärerna presenterar arbetet.

Se filmen här.

Källa: Swevet