Lina Gustafsson nominerad till Årets Veterinär 2020

Lina Gustafsson nominerad till Årets Veterinär 2020
Lina har fått flera nomineringar, så här lyder en av dem:
”Lina har med sin bok ”Rapport från ett slakteri” belyst de brister som finns inom djurskyddet hos dagens svenska slakterier. Hon är, med sin empati och ödmjukhet en inspiration för många och har i kölvattnet av bokens framgång varit ett ansikte utåt att vara stolt över för vår veterinärkår.”
Foto: Viktor Gårdsäter