Så sparar älgen energi om vintern

Så sparar älgen energi om vintern

För att spara energi om vintern sänker älgen både hjärtrytm och kroppstemperatur kraftigt. Det visar en ny studie där forskare utrustade älgar med sensorer och GPS-halsband för att för första gången kunna mäta älgars fysiologiska variationer över ett helt år. Studien är gjord inom ett samarbete mellan SLU och norska Høgskolen i Innlandet. Det framgår av ett pressmeddelande.

För att ta reda på hur älgen anpassar sig till ett klimat med stora variationer över året har forskare vid SLU och Høgskolen i Innlandet utrustat 12 älgkor med sensorer.

– Älgarna har haft en temperatursensor i våmmen, en hjärtsensor under huden och ett GPS-halsband som bland annat innehåller en aktivitetssensor och en sensor som mätte den omgivande temperaturen, säger Wiebke Neumann, forskare i viltekologi vid SLU.

På detta sätt har man kunnat mäta hur älgens kroppstemperatur, hjärtfrekvens och aktivitetsnivå varierar under ett helt år, och därmed kunnat studera säsongsvariationer.

Det visar sig att älgen sänker hjärtfrekvensen betydligt om vintern. Den högsta genomsnittliga hjärtfrekvensen hos de tolv älgkorna var 71,9 slag per minut den 26 juni. Den lägsta var 40,5 slag per minut, uppmätt den 6 mars. Älgen sänker också kroppstemperaturen. Genomsnittstemperaturen den 10 juli var 38,64 grader, medan den var 38,03 grader den 17 mars.

Energiförbrukningen sjönk med 60 procent från det högsta värdet på sommaren till det lägsta värdet på vintern. Älgens lägre kroppstemperatur och hjärtfrekvens på vintern tyder på att det är älgens sätt att spara energi under perioder med kallare klimat och begränsad tillgång till föda.

Fysiologistudierna på klövvilt i deras naturliga miljö är fortfarande i sin linda och denna studie är i framkant inom forskningsfältet ekofysiologi. Det här är första gången som forskare samtidigt har mätt hjärtslag och temperatur hos älg under lång tid under naturliga förhållanden.

– Resultaten är mycket intressanta och bidrar med ny kunskap om djurens anpassningar till sin omgivande miljö. Det är spännande att kunna visa att en art som lever i områden med stora årstidsväxlingar, såsom älgen i norra Europa, kan minska sin ämnesomsättning genom att sänka både kroppstemperatur och hjärtfrekvens under perioden då tillgången på mat är mindre, säger Wiebke Neumann.

Studien genomfördes i Nordmaling, några mil söder om Umeå, och är en del av ett större samarbete mellan Sveriges lantbruksuniversitet och norska Høgskolen i Innlandet.

Studien kan också vara viktig för att förstå hur älgar hanterar klimatförändringar.

– Älgar är känsliga för värme och mätningarna är också viktiga för att förstå hur älgar hanterar klimatförändringar såsom flera sommardagar med höga temperaturer och varmare vintrar, säger Wiebke Neumann.

Källa: SLU Foto Jon Arnemo