SVA koordinerar stort internationellt coronaprojekt

SVA koordinerar stort internationellt coronaprojekt

EU-finansierade Innovative Medicines Initiative (IMI) har lanserat en stor satsning på forskning för att ta fram diagnostik, botemedel och vaccin mot det nya coronaviruset. Ali Mirazimi, forskare vid SVA, är ansvarig för ett av åtta projekt som valts ut bland 144 sökande.

SVA kommer att koordinera forskningsmedel på totalt 6,4 miljoner euro under fyra år. Projektet innefattar nio deltagande organisationer och företag i sex länder, varav två finns i Sverige.

Titeln på forskningsprojektet är Modern approaches for developing antivirals (MAD) against SARS-CoV-2. Syftet är att ta fram nya mediciner för att bekämpa viruset. Projektet kommer att använda sig av avancerade tredimensionella miniorgan och stamceller i forskningen.

Ali Mirazimi delar normalt sin tid mellan SVA, KI och Folkhälsomyndigheten. Denna forskning kommer att bedrivas på både SVA och på Karolinska Institutet, (KI), där han via SVA har en adjungerad professur.

– Jag är stolt och glad över att IMI har valt att finansiera vårt projekt. Det här är en stor framgång för vår coronavirusforskning, säger Ali Mirazimi. Vi kan nu öka takten i vårt arbete med att ta fram antivirala medel mot Sars-CoV-2, säger han i ett pressmeddelande.

Det råder stor konkurrens om IMI:s forskningsmedel. Endast sex procent av de 144 ansökningarna till IMI beviljades. Kraven på vetenskaplig relevans och excellens var mycket höga för att komma i fråga för forskningsmedel. IMI är ett partnerskap mellan EU och europeisk läkemedelsindustri, representerad av European Federation of Pharmaceutical Industries and Associations (EFPIA). De åtta projekten, som IMI nu totalt stöttar, är tillsammans beräknade till 117 miljoner euro.

– Den här typen av forskning, där myndigheter och näringsliv samarbetar på ett innovativt sätt inom och över landsgränser i ett akut skede, visar på styrkan i våra nätverk och i forskarsamhället. Jag är glad över att SVA kan bidra till att facilitera en så angelägen utveckling, säger Ann Lindberg, generaldirektör vid SVA.

Källa: SVA Foto: Göran Ekeberg