SVA-projekt ska förebygga smittor vid kris

SVA-projekt ska förebygga smittor vid kris

Statens Veterinärmedicinska Anstalt (SVA) har startat ett samarbete med de frivilliga försvarsorganisationerna Svenska Blå Stjärnan (SBS) och Svenska Brukshundklubben (SBK). Syftet med projektet är att genom ökad kunskap minska riskerna för spridning av infektioner och antibiotikaresistens, dels mellan djur och dels mellan djur och människor. Projektet har fått drygt 4,2 miljoner kronor av Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB).

– Vi tror att kunskapen är ojämn hos volontärer och hundförare inom SBS och SBK kring hur man förhindrar smittspridning och antibiotikaresistens. Vi hoppas att projektet ska leda till att volontärer, hundförare och även andra organisationer vi samarbetar med får en säkrare och tryggare arbetsmiljö vid insatser, säger Tanja Strand, projektledare och forskare vid SVA, i ett pressmeddelande.

Svenska Blå Stjärnan har som samhällsuppdrag att ta hand om djur vid kriser, utbrott av smitta och andra händelser som kan drabba djur. Organisationen är i förlängningen en viktig part för Sveriges livsmedelsförsörjning vid en kris. Svenska Brukshundklubben utbildar till exempel räddningshundar för kriser. Räddningshundar kan smittas av infektionssjukdomar vid uppdrag, men även vid träning och internationell provverksamhet. Båda organisationerna arbetar med utbildning och kunskapsuppbyggnad.

– Det finns arton olika frivilliga försvarsorganisationer i Sverige och de spelar en viktig roll för Sveriges kris- och krigsberedskap. Om SVA samarbetar med de organisationer som jobbar med djur kan vi bygga upp ett nätverk som kan vara viktigt i kris och förhöjd beredskap, säger Tanja Strand.

Projektet pågår mellan 2020 och 2022, och ska identifiera vilka kunskapsbehov organisationerna har om smittskydd och eventuellt sätta in åtgärder. Bland annat så kommer en webbkurs om smittskydd att tas fram och organisationernas utbildningar kommer att övas i en krissituation.

På bilden ses AnneCharlotte Bengtsson (konsult i SVA:s projekt och expert på räddningshundar) och räddningshunden Ina firas ned från ett höghus under en övning.

Källa: SVA
Foto: Christian Björses