Veterinärstudent JO-anmäler SLU för repressalier efter kritik mot grisslakt

Veterinärstudent JO-anmäler SLU för repressalier efter kritik mot grisslakt

Veterinärstudenten Felicia Hogrell anmäler sin utbildningsplats SLU för Justitieombudsmannen JO. Enligt anmälan har SLU ingripit mot Felicia Hogrell för att ha använt sin grundlagsskyddade yttrandefrihet och kritiserat svensk grisslakt.

Felicia Hogrell har vänt sig till Centrum för Rättvisa för att få juridisk hjälp i konflikten med SLU. Bakgrunden är att hon har skrivit två uppmärksammade debattartikel i Expressen, där hon kritiserat grisslakten och jämfört koldioxidbedövning med tortyr.

Enligt Centrum för Rättvisa har Felicia Hogrell därefter utsatts för repressalier av SLU genom att inför ett hundratal studenter ställas till svars för debattartiklarna. Företrädare för SLU uppges ha varnat studenterna för att kritisera lantbrukares djurhållning i medierna, eftersom det enligt dem kunde reta upp djurägarna och skada veterinärutbildningen. Felicia Hogrell uppges också ha kallats till ett enskilt möte för att förklara syftet med sina debattartiklar för SLU:s ledning.

–Vår bedömning är att SLU har överträtt repressalieförbudet i grundlagen. Att JO nu får granska SLU:s ingripanden mot Felicia Hogrell är viktigt för att slå vakt om studenternas yttrandefrihet. Studenter ska inte behöva utstå repressalier från ledningen för att de uttrycker oönskade åsikter. Det är just sådana åsikter som yttrandefriheten är till för att skydda, säger Helena Myrin, jurist vid Centrum för rättvisa och ombud för Felicia Hogrell tillsammans med juristen Frida Andersson.

JO:s beslut väntas bli vägledande för svenska högskolor och universitet i frågan om studenters yttrandefrihet.

Källa: Centrum för Rättvisa