”Kornas betesrätt måste värnas”

”Kornas betesrätt måste värnas”

Svenska kor måste få fortsatt rätt till bete. Det skriver fem djurskyddsorganisationer och en konsumentorganisation i en debattartikel på portalen Miljö och energi. Bakgrunden är en motion från LRF Götaland till LRF:s riksstämma i höst.

I motionen framgår att motionsställaren, mjölkbonden Leif Dahlgren, anser att vissa kor inte längre kan betraktas som betesdjur utan som produktionsdjur. Yrkandet i motionen lyder därmed så här:

…(att) ”Riksförbundsstämman beslutar uppdra åt riksförbundsstyrelsen att verka för att lagstiftningen ändras så att nötkreatur i lösdriftsstallar undantas från kravet på bete och utevistelse”.

De sex författarna till debattarikeln, där ibland Svenska Djurskyddsföreningens generalsekreterare Johan Beck-Friis, är av en annan åsikt:

”Påstående om att kon inte längre är ett betesdjur visar på en skrämmande okunskap som han tyvärr inte är ensam om. Låt oss börja med att slå fast att kornas naturliga beteende finns kvar, trots avel och foder som leder till hög produktion”, heter det i debattartikeln.

Författarna menar att betet bidrar till bättre hälsa och djurvälfärd, vilket i sin tur är kopplat till mindre behov av antibiotika. De uppmanar därför Jordbruksverket, riksdag och regering att värna om betesrätten och stärka den genom att ge fler nötkreatur, som ungtjurarna, rätt till utevistelse och bete, samt att ge ersättning till djurhållare som håller djuren på bete längre än vad lagen kräver.

De sex organisationerna som undertecknat artikeln är, förutom Svenska Djurskyddsföreningen, Djurens Rätt, Compassion in Worls Farming Sverige, Vi konsumenter, World Animal Protection Sverige, Djurskyddet Sverige.

Källa: www.altinget.se