Brenda Bonnet utses till hedersdoktor vid SLU

Brenda Bonnet utses till hedersdoktor vid SLU

SLU har utsett åtta hedersdoktorer, varav en veterinär: kanadensiska Brenda Bonnett. 2020 års hedersdoktorer kommer att promoveras i oktober 2021 i Uppsala. Deras respektive föreläsningar kommer också att hållas i samband med det, uppger SLU i ett pressmeddelande.

Om Brenda Bonnett, skriver SLU så här:

Dr Brenda Bonnett, Kanada, är doktor i både veterinärmedicin och epidemiologi. Hon är i dag vd för International Partnership for Dogs. Som fristående epidemiolog har dr Bonnett medverkat i ett stort antal forskningsprojekt i Europa och Nordamerika. Hennes forskning rör många djurarter och discipliner. Hon har lagt fokus på sällskapsdjur, epidemiologisk forskning, rasspecifika risker för sjukdom och död hos hundar, katter och hästar, interaktioner mellan människor och djur och kommunikation mellan veterinär och djurägare. Hon var 1998–1999 gästprofessor vid SLU.

Källa: SLU Foto: Måns Engelbrektsson