Elin Lindell nominerad till Årets Veterinär

Elin Lindell nominerad till Årets Veterinär

Nomineringen lyder:

Jag skulle vilja nominera Elin Lindell, veterinär på Albanos nya beteendemottagning. Elin är en fantastisk veterinär och kollega som alltid ställer upp. Med ett stort driv, engagemang och kunskapstörst gör hon stor skillnad för djuren. Med sitt intresse och kompetens inom beteende gör hon ett enormt viktigt jobb, för både djur och djurägare. Beteende har länge varit något förbisett inom veterinärkåren men det blir det ändring på nu.