Franska sökhundar nosar rätt på covid-positiva personer

Franska sökhundar nosar rätt på covid-positiva personer

Veterinären och professorn Dominique Grandjean vid veterinärhögskolan i franska Maisons-Alfort har inlett en studie för att träna hundar att upptäcka personer som smittats av covid-19. Resultaten är överraskande goda – hundarna kan till och med hitta personer som fått falskt negativa provsvar.

Det var i maj månad som en studie med 18 sökhundar påbörjades på tre platser: Maisons-Alfort strax söder om Paris, Ajaccio på Korsika och Beirut, Libanon. De första resultaten är mycket lovande – ändå är intresset från myndigheterna minst sagt svagt. vilket Dominique Grandjean beklagar.

–Forskningsprotokollet är upplagt så att vi först verifierat att hundarna verkligen kan identifiera doften av covid-19, därefter gått över till validering för att slå fast känslighets- och specificitetsdata. Detta är en fas som vi nu avslutar. Då går vi vidare till att arbeta med människor som ännu inte testats. De som hundarna markerar som positiva för covid-19 kommer att testas på konventionellt sätt, skriver Dominique Grandjean i ett mail till VeterinärMagazinet.

Hundarna har tränats genom att man lagt kompresser i patienters armhålor och sedan flyttat dem till behållare. I raden av behållare har först endast en kompress varit positiv. I nästa omgång har raden av behållare innehållit mellan 0 och 4 positiva prov. Hundarna har träffat rätt i mellan 84 och 100 procent av fallen.

Redan efter de första delarna av studien är Dominique Grandjean säker på att hundar kan upptäcka covid-19 – kanske bättre än konventionella testmetoder. Till exempel har flera hundar i studien markerat ett visst PCR-prov som positivt, trots att det hade angetts som negativt. När forskarna ställde frågor till ansvariga på sjukhuset som skickat proverna, visade det sig att den aktuella negativa patienten ändå var positiv. Detta har hänt fem eller sex gånger. Dominique Grandjean menar att det är ett tecken på att hundarna inte bara känner igen positiva prov, utan också falskt negativa.

Inom ramen för forskningsprogrammet Nosaïs, som bedrivs vid veterinärhögskolan i Alfort, arbetar Dominique Grandjean sedan tidigare med hundar som kan upptäcka såväl cancer som Parkinsons sjukdom.

Är det lättare eller svårare för hundarna att identifiera covid-19 än till exempel cancer?

–Det är svårare, men uppenbart att det fungerar. Vid covid-19 letar hundarna efter nedbrytningsämnen från viruset eller virusreplikationen på cellnivå, vilket är svårare än att hitta utstrålningar som kommer från cancer.

Utbildningen av coronahundar kan enligt Dominique Grandjean gå väldigt snabbt. En hund som redan används för att upptäcka exempelvis explosiva ämnen, behöver bara några dagars vidareutbildning för att lägga till ytterligare en doft till sitt register.

Även om franska myndigheter hittills inte intresserat sig för de möjligheter som kan öppna sig om man använder hundar för att hitta coronasmittade personer, har andra länder visat intresse för Dominique Grandjeans studie. Det gäller bland andra Förenade Arabemiraten, Argentina, Brasilien, Belgien och Australien. Där kan de bland annat användas på flygplatser.

Dominique Grandjean är ett välkänt namn inom området räddningshundar (han är överste i Paris brandförsvar) och även andra typer av arbetande hundar, inte minst inom slädhundsporten.
Text: Ingrid Kindahl