Läkemedelsverket: Tillgången på propofol förbättras

Läkemedelsverket: Tillgången på propofol förbättras

Tillgången till propofol för humansjukvården har förändrats till det bättre, och prognoserna för hösten ser ljusare ut i regionerna, även om läget fortfarande kan ändras. Det skriver Läkemedelsverket, som har publicerat en uppdatering av läget för användning av propofol till djur på sin hemsida.

Regionernas aktuella prognoser talar för att tillgången till propofol för humansjukvården kommer kunna möta behoven framöver. Behovet av återhållsamhet i användningen av substansen inom djursjukvården har därmed minskat, även om situationen kan komma att förändras. Användning av humangodkänt läkemedel är dock endast aktuellt då veterinärgodkänt läkemedel saknas.

Läkemedelsverket och Jordbruksverket har tidigare under våren uppmanat veterinärer till största möjliga återhållsamhet i förskrivningen av propofol för användning till djur då tillgången av dessa läkemedel bedömts vara kritisk för vård av patienter med covid-19.

I samråd med representanter från regionerna har det nu konstaterats att det för tillfället inte råder någon kritisk situation vad gäller tillgången till propofol. Aktuella prognoser talar för att tillräcklig mängd propofol kommer finnas tillgänglig under en överskådlig framtid för såväl ordinarie vård som covid-relaterad intensivvård. Behovet av återhållsamhet i användningen av propofol till djur har därmed minskat.

Det finns ett antal läkemedel godkända till djur för induktion av anestesi, däribland propofol. Enligt den så kallade kaskadprincipen är det endast möjligt att använda humangodkänt läkemedel i det fall godkänt läkemedel för djur inte finns tillgängligt.

Källa: Läkemdelsverket