Anna-Maria Andersson nominerad till Årets Veterinär

Anna-Maria Andersson nominerad till Årets Veterinär

Utdrag ur nomineringen:

Jag vill nominera Anna-Maria Andersson, Leg vet, Veterinärmedicine doktor och verksam som Hygiene Director för IVC Evidensia Europa.

En viktig del i arbetet för hållbar veterinärmedicinsk kvalitet är att minska utvecklingen av antibiotikaresistens, ett av de största hoten mot den globala djur- och folkhälsan. Anna-Maria Andersson arbetar enbart med dessa frågor och stöttar såväl klinikerna i sitt dagliga arbete, som ledningen i sitt strategiska hållbarhetsarbete.

Anna-Maria är, efter att ha arbetat som klinikveterinär, forskarutbildad och disputerad inom hygienfrågor, smittskydd, epidemiologi, biostatistik och diagnostikutvärdering. Anna-Maria kan tekniska detaljer om ventilationsflöden, byggkonstruktion, arbetsflöden och hygiensäkra ytmaterial – i kombination med avancerad mikrobiologi och smittskydd, som få eller ingen annan har. Hon rådger vid nybyggnation av kliniker för att åstadkomma en så patientsäker miljö som möjligt och för att få ett optimalt smittskydd, samtidigt som hon också bistår i hanteringen av smittsamma utbrott, saneringsarbeten på klinik och teknisk utveckling inom antibiotikakontroll.

Hon har även skrivit Evidensias nya Hygiene Guidelines för hela IVC Evidensia (1400 kliniker fördelade på 11 länder) med målsättning att höja vårdhygienskvaliteten ut i övriga Europa och göra det lätt att göra rätt.

Anna-Maria har även startat och är direktör för IVC Evidensias Infection Prevention and Control (IPC) Programme.

Självklart är Anna-Maria även engagerad i SVASP (Svenska Veterinärers nätverk för antibiotic stewardship), Strama Vets styrgrupp (Strategigruppen för rationell antibiotikaanvändning och minskad antibiotikaresistens), samt sitter i Veterinär Vårdhygienförenings styrelse.

Sammanfattningsvis tycker jag att vi behöver uppmärksamma detta breda men samtidigt unika och livsviktiga arbete som Anna-Maria strävsamt och engagerat utför och som verkligen banar väg för veterinärmedicinen in i en mer hållbar framtid.