Lyckade försök med vaccin mot afrikansk svinpest

Lyckade försök med vaccin mot afrikansk svinpest

Ett potentiellt vaccin mot afrikansk svinpest har visat goda resultat i kliniska studier. Nu ska försöken utökas för att på sikt få vaccinet godkänt.

Enligt kinesiska myndigheter har forskare på Harbin Veterinary Research Institute vid Chinese Academy of Agricultural Sciences, vaccinerat slaktgrisar och suggor med upp till 100 gånger starkare doser än nödvändigt utan att upptäcka sjukdom eller missbildningar hos djuren. Det skriver sajten Fleischwirtschaft.de.

Observationsperioden omfattade 20 veckor.

Enligt Bu Zhigao, föreståndare på Harbin Veterinary Research Institute, växte kultingarna normalt efter vaccination och suggorna uppvisade normal brunst och dräktighet.

Ett annat försök omfattade 3 000 slaktgrisar och inte heller där påverkades djurens tillväxt eller hälsa.

Immuniteten tros enligt forskarna ligga på runt minst 80 procent.

Kinesiska myndigheter säger att försöken nu ska utökas och studien slutföras för att vaccinet på sikt ska passera nödvändiga säkerhetstest och godkännas.

Källa: ATL Foto: Satu Knape