Agrias köp av Vethem i linje med reglerna

Agrias köp av Vethem i linje med reglerna

I samband med nyheten om att Agria köper videotjänsten Vethem och döper om den till Agria Vårdguide har läsare undrat om detta är förenligt med försäkringsrörelselagen.

I förra veckan blev det känt att Agria efter köpet av Vethem lägger videotjänstverksamheten i ett helgägt dotterbolag. Vd blir Vethems tidigare vd Hidayet Tercan, och styrelseordförande blir Agrias vd Agnes Fabricius.

Samtidigt finns en paragraf i försäkringsrörelselagen som säger att försäkringsbolag inte får bedriva annan verksamhet än just försäkringar. Det gör att många undrar om Agrias köp av Vethem är lagligt.

Så här står det i 4 kap. 4 § försäkringsrörelselagen:

Försäkringsfrämmande verksamhet

4 § Ett försäkringsföretag får inte driva annan rörelse än försäkringsrörelse och därmed sammanhängande verksamhet.

VeterinärMagazinet ställer frågan till juristen Maria Karlbom på Finansinspektionen, som bedriver tillsynen över försäkringsbolag. Hon säger:

-Det står försäkringsbolag fritt att köpa andra bolag. Försäkringsrörelselagen är tillämplig på Agrias egen verksamhet och inte på dotterbolag som inte bedriver försäkringsverksamhet.

I och med att det inte är Agria som ska driva tjänsten, konstaterar Finansinspektionen att det inte kan ske i strid med bestämmelsen om försäkringsfrämmande verksamhet.

Text: Ingrid Kindahl