Alertix bildar ett Advisory Board med veterinärer

Alertix bildar ett Advisory Board med veterinärer

Alertix Veterinary Diagnostics, som utvecklar ett snabbtest för tidig upptäckt av cancersjukdomar hos hund, katt och häst, meddelade nyligen att en emission på 5 miljoner kr genomförts. Investeringen ska gå till att utveckla ett test för hund. Nu går bolaget vidare och etablerar ett Advisory Board – ett rådgivande organ för Alertix ledning och styrelse.

Alertix Advisory Board är ett rådgivande organ med uppdrag att bistå Alertix styrelse och ledning med strategisk rådgivning i utvecklings- och affärsrelaterade frågor genom att tillföra ett vidgat perspektiv. Ledamöterna är ledande seniora rådgivare med sinsemellan kompletterande expertis. De har tillsatts av styrelsen i Alertix.

Ledamöterna som anlitats till Alertix Advisory Board är:

  • Henrik Rönnberg, DiplECVIM-CA (onc) och professor vid SLU i Uppsala.
  • Anneli Bjöersdorff, DVM, PhD, Kalmar. Anneli Bjöersdorff har en doktorsavhandling i mikrobiologi om fästingburna sjukdomar vid Lunds universitet och är idag ansvarig Education Manager inom AniCura Group.
  • Olle Nilsson, PhD, Göteborg. Olle har stor erfarenhet inom in-vitrodiagnostikområdet, dels som medgrundare och forskningschef vid CanAg Diagnostics AB, Göteborg men också som forskningschef vid Fujirebio Diagnostics AB, USA. Olle Nilsson har en doktorsavhandling i neurokemi vid Göteborgs universitet och är verksam som egen konsult i ONSON Consulting.

– Det är mycket värdefullt att vi nu kan knyta en gedigen rådgivande kompetens till verksamheten i Alertix. Vi är glada att just dessa tre ledande rådgivare har accepterat att stödja Alertix. Alla tre har inom sina områden ett mycket brett nätverk och har även betydande internationell erfarenhet. Härigenom stärker vi kompetensen rejält, säger Bengt Åstrand, VD i Alertix.

Källa: Alertix