Thomas Hilligsøe är ny som vd för Zoetis Norden

Thomas Hilligsøe är ny som vd för Zoetis Norden

Det amerikanska djurhälsobolaget Zoetis har beslutat marknadsföra och sälja sina produkter direkt i Danmark, Norge och Sverige. Tidigare skedde detta genom ett samarbete med Orion Pharma.

Därmed kommer Zoetis att etablera egna resurser på marknadsföring, teknisk support och försäljning i de tre länderna.

–Vi fokuserar på att stödja veterinärer och djurproducenter. Nu ser vi nu fram emot att investera mer i Norden, säger Thomas Hilligsøe, som är vd för Zoetis Norden.

Samarbetet med Orion Pharma Animal Health i Norden avslutas därmed från och med 1 januari 2021.

Zoetis har mer 65 års erfarenhet av djurhälsovård, omsatte förra året 6,3 miljarder USA-dollar och hade cirka 10 600 anställda. Företaget säger sig vara världsledande i forskning och utveckling av veterinärmedicinska vacciner, läkemedel och diagnostiska produkter samt genetiska test, biomedicinsk utrustning. Kopplade till utrustningen finns också ett utbud av tjänster.

–Vi lanserade nya diagnostiklösningar i Norden under fjolåret, och flera innovationer är på väg. Därför är det rätt tid för Zoetis att stärka sin närvaro i regionen, säger Thomas Hilligsøe.

Han ser nu fram emot att hjälpa till att bygga vidare på den grund som Orion har lagt.

–Med mig har jag ett dynamiskt och erfaret Zoetis-team i Norden, och jag ser fram emot att få driva utvecklingen av vår affärsverksamhet och skapa nya möjligheter tillsammans med våra kunder, säger han.

I respektive skandinaviskt land kommer nu Zoetis att bygga upp en organisation och genomföra aktiviteter som stödjer veterinärer.

–Nu tar vi ett steg närmare veterinärerna och vi tänker erbjuda dem starkt tekniskt och utbildningsmässigt stöd och dessutom ge tillgång till våra experter inom Zoetis globala nätverk på djurhälsa.