Första bekräftade fallet av det nya coronaviruset hos mink i Sverige

Första bekräftade fallet av det nya coronaviruset hos mink i Sverige

De positiva minkarna upptäcktes i den sjukdomsövervakning avseende Sars-CoV-2 hos svenska minkar som påbörjats. Anledningen är utvecklingen i Nederländerna och Danmark, där ett stort antal minkbesättningar bekräftats smittade av viruset. Minkfarmar i Sverige har därför uppmanats att skicka in döda minkar till SVA för provtagning och analys. Det uppger SVA och Jordbruksverket.

I den positiva besättningen, som ligger i Sölvesborgs kommun i Blekinge län, har man sett en viss ökad dödlighet men i övrigt har djuren inte uppvisat några märkbara symtom på sjukdom. Detta överensstämmer med erfarenheter från Nederländerna och Danmark, där majoriteten av smittade anläggningar identifierats genom sjukdomsövervakning som baserats på provtagning av självdöda djur.

Det nya coronaviruset har också konstaterats på personer som arbetar med djuren. I dagsläget är det inte fastställt om det finns något samband mellan smittan hos minkarna och smittan hos personerna på gården, även om det kan antas. Erfarenheter från Nederländerna och Danmark visar att covid-19 hos personer i minkarnas närhet är den viktigaste och vanligaste källan till smitta hos djuren.

– De flesta minkar som smittas med Sars-CoV-2 (viruset som orsakar covid-19 på människa) får vanligen bara en övergående och lindrig sjukdom. Vi ser i nuläget ingen anledning att avliva djuren i den smittade besättningen, men den är belagd med restriktioner för att förhindra smittspridning. Nu har dessa besättningar även i vanliga fall mycket bra smittskyddsrutiner, så det är snarast att se som en extra säkerhetsåtgärd. Vi följer också läget i Sveriges andra besättningar, säger Håkan Henrikson, chefsveterinär på Jordbruksverket.

– När smittan väl etablerats i en besättning, sprids den snabbt från djur till djur. Erfarenheter från Nederländerna och Danmark visar att det då också finns en risk att närliggande besättningar drabbas, även om smittvägarna ännu är oklara. Den sjukdomsövervakning som nu satts igång är nödvändig för att vi ska få en överblick över situationen hos svenska minkar, säger Karl Ståhl, tillförordnad statsepizootolog på SVA.

För att minska risken för spridning av Sars-CoV-2 till fler svenska minkbesättningar, är strikt biosäkerhet av största vikt. Personer med misstänkt eller konstaterad covid-19 ska undvika kontakt med eller närhet till djuren. Dessutom måste det finnas smittskyddsrutiner som förebygger direkta och indirekta kontakter mellan besättningar. Djurägare och djurskötare uppmanas vara särskilt uppmärksamma på onormal sjuklighet eller dödlighet och kontakta veterinär om sådan noteras bland minkarna.

Enligt Folkhälsomyndigheten finns ingenting som talar för att covid-19-epidemin i Sverige påverkas av fynden hos minkar.

Källa: SVA, Jordbruksverket