Hjälp en veterinärstudent – svara på enkät om katter

Hjälp en veterinärstudent – svara på enkät om katter

Zeinab Kassabs examensarbete är inriktat mot injektionsassocierade sjukdomar hos katter. Hon har utformat en enkät riktad mot veterinärer och djursjukskötare som arbetar med smådjur. Hjälp en framtida kollega genom att svara på den!

–Jag valde ämnet eftersom jag alltid har varit intresserad av kattsjukdomar. Det var det området som lockade mig att bli veterinär, och det är främst katter jag vill jobba med i framtiden, säger Zeinab Kassab.

Nu är hon i slutskedet av sin utbildning vid SLU och har påbörjat sitt examensarbete. Enkätstudien gäller veterinärers och djursjukskötares kännedom och inställning till FISS (feline injection site sarcoma).

Enkäten tar cirka tre minuter att besvara och du hittar till enkäten genom att klicka på länken nedan:

https://www.netigate.se/a/s.aspx?s=908166X242926141X34187