Hur brukar du rapportera biverkningar? Läkemedelsverket vill veta

Hur brukar du rapportera biverkningar? Läkemedelsverket vill veta

Läkemedelsverket ska kartlägga veterinärers och djursjukvårdspersonals behov och åsikter relaterat till användning av läkemedel för djur. Det är ett led i arbetet för att påskynda kommunikationen av ny säkerhetsinformation till användarna och öka biverkningsrapporteringen, inklusive brist på effekt.

Informationen samlas in via en enkät, där du kan besvara Läkemedelsverkets frågor anonymt. Svaren kommer att direkt påverka hur verket utvecklar sin information kring biverkningar och biverkningsrapportering.
De som besvarar enkäten har chans att vinna en hållbar tygväska från Läkemedelsverket. Vill du vara med, vänligen ange din e-postadress i enkäten.

Länk till enkäten: https://sv.research.net/r/JTHWJ6J.