Säker smitthantering kräver tuffa beslut

Säker smitthantering kräver tuffa beslut

Lotta Hofverberg är chef för smittbekämpningsenheten på Jordbruksverket.

–Det vi gör på min enhet har betydelse för smittstatusen i Sverige. Smittskydd är en grundbult i veterinärutbildningen, men allt vi gör baseras på lagstiftning och status i omvärlden. Ju mer jag lär mig, desto mer komplext och intressant blir jobbet, säger Lotta Hofverberg i en intervju i VeterinärMagazinet.

Tycker du att du och dina kolleger gör skillnad för djur och djurägare?

– Absolut, även om en del personer som vi är i kontakt med inte direkt ser nyttan med det vi gör. Vi fattar många jobbiga beslut och hanterar många ledsna människor. Det är förstås hemskt att få ett beslut om att avliva sitt djur och inte roligt att besluta om det heller. Men det är nödvändigt ibland som ett led i en säker smitthantering. De senaste åren har vi avlivat ett 50-tal djur årligen.

Vilken smitta jobbar du med mest?

– Det är rabies eftersom den är kopplad till införselreglerna för sällskapsdjur. Men mest tid just nu går till att göra om smittskyddslagstiftningen på EU-nivå. Vi arbetar med att anpassa vår egen lagstiftning till den EU-gemensamma Animal Health Law, AHL, ett jättejobb som ska vara klart den 21 april nästa år. Där ingår emellertid inte införselregler för sällskapsdjur. De kommer i ett senare steg.

Läs hela intervjun med Lotta Hofverberg i VeterinärMagazinet nr 6 som utkommer vecka 44.

Text: Kerstin Stålbrand