Debatt: ”Avliva alla minkar i Sverige”

Debatt: ”Avliva alla minkar i Sverige”

Alla minkar borde avlivas även i Sverige. Det skriver professorerna Björn Olsen, Uppsala Universitet och Magnus Gisslén vid Sahlgrenska Akademin en debattartikel på Svd.se.

Bakgrunden är spridningen av genetiskt förändrat coronavirus mellan mink och människa i Danmark, där statsministern krävt avlivning av samtliga minkar. Enligt Svt har dock denna process pausats eftersom det kräver en lagändring.

Förändringen av viruset gör att det kan bli mer smittsamt än tidigare och förmågan att ge allvarlig sjukdom kan ändras. Även om det blir dramatiskt kan det ändå innebära ett stort problem, skriver professorerna och hänvisar till att i Danmark har fem olika minkvarianter av sars-cov2 hittats hos över 200 personer.

”I en av dessa varianter, det så kallade kluster 5, har virusets spike-protein förändrats. Spike-proteinet är den del av viruset som binder till receptorer på våra celler i bland annat luftvägarna och på så sätt infekteras lungorna. Det är också det protein som kroppens immunförsvar riktar in sig på för att bekämpa viruset”, heter det i debattartikeln.

Det kan få stora konsekvenser. För det första finns risk för en ny större spridning där även de som redan haft covid-19 kan smittas en gång till. För det andra kan effekten av de vaccin som håller på att tas fram försämras. För det tredje kan kommande behandlingar med monoklonala antikroppar tappa effekt.

Utifrån ett folkhälsoperspektiv förordar professorerna starkt att alla minkar ska avlivas också i Sverige och att inga nya kullar föds upp.

”Det är nu hög tid att dra lärdom och inse att de industriella djurfabriker vi har byggt upp i vårt moderna samhälle inte bara är problematiska ur ett djurskyddsperspektiv utan också innebär ett stort reellt hot mot folkhälsan”, avslutar Björn Olsen och Magnus Gisslén sin artikel.

Källa: SvD