Här är hälsoriskerna förknippade med insekter

Här är hälsoriskerna förknippade med insekter

Konsumtionen av insekter som livsmedel diskuteras inte bara i Sverige, utan även i Frankrike. Redan 2015 genomförde det franska livsmedelsverket Anses en inventering av vad vetenskapen känner till om riskerna med att äta insekter.

Liksom alla livsmedel kan insekter innebära vissa faror som måste kontrolleras för att man ska kunna minska de potentiella riskerna med konsumtionen. Anses har kategoriserat riskerna i fyra typer:

  • Kemiska ämnen: Insekter kan innehålla rester av gifter, läkemedel, bekämpningsmedel och andra kemikalier. Vissa insektsarter kan också innehålla näringsämnen som, när de konsumeras i stora mängder, kan störa absorptionen av andra näringsämnen. Men ofta finns dessa ämnen också i vanliga livsmedel.
  • Fysiska faror: Vissa delar av insekten är osmältbara och måste tas bort. De belgiska myndigheterna rekommenderar till exempel att man tar bort ben och vingar från gräshoppor. Konsumtion av skalbaggeskal eller stingande insekters gadd rekommenderas inte heller.
  • Fysiska risker: Som med alla leddjur (kräftdjur, blötdjur) finns det en risk för allergi.
  • Mikrobiella risker: Parasiter, virus, bakterier och deras toxiner eller svampar kan infektera den som äter insekter. Det saknas fortfarande mycket kunskap om detta, varför försiktighetsåtgärder måste vidtas.

Ytterligare forskning behövs för att korrekt bedöma hälsoriskerna i samband med konsumtion av insekter. Anses rekommenderar att man upprättar listor över de olika arter som kan komma i fråga som livsmedel och därefter definierar specifika villkor för hur insekterna ska få produceras – precis som med alla livsmedel.

Källa: Vétitude.fr

Anses står för L’Agence nationale de sécurité sanitaire de l’alimentation, de l’environnement et du travail