Jordbruksverket kräver journaler på svenska

Jordbruksverket kräver journaler på svenska

Allt fler utländska veterinärer arbetar i Sverige. Men Jordbruksverket godkänner inte att journaler skrivs på något annan än svenska. Italienska veterinärer på en klinik i Uddevalla har skrivit journaler på engelska i sju år, men måste nu ändra det.

Den lilla veterinärkliniken Uddevalla Equine Medical Service i Uddevalla har i flera år skrivit sina journaler på engelska. Men inte förrän nu reagerar Jordbruksverket och kräver att de skrivs på svenska. Det förvånar kliniken som i dagarna överklagat det beslutet.

– Det är inte så att vi inte vill följa reglerna. Vi är besvikna över att inte ha blivit informerade om att myndigheterna ändrat sig om journalerna, säger veterinären Isabella Mancini på Uddevalla Equine Medical Service.

Hon menar att hon behöver tid att ändra rutinerna.

–Vi kommer att ha en person som ska översätta till svenska och vi kommer själva att lära oss att skriva på svenska, säger hon.

Även Jordbruksverket tycks hålla med om att situationen är problematisk.

– I det här fallet är det olyckligt eftersom det är en liten klinik med två utländska veterinärer som under lång tid har arbetat och trott att det varit godkänt att skriva på engelska, säger Ulrika Bergman som är handläggare på Jordbruksverket.

Isabella Mancini, som är från Italien, berättar att hon och hennes veterinärkollega Maurizio Maurizi sedan cirka sju år arbetar nästan uteslutande med hästar.

– Vi kände oss hemma i Sverige, säger hon.

Isabella Mancini berättar också att bolaget år 2014 och år 2016 blev inspekterade av Jordbruksverket och länsstyrelsen. Men ingen av myndigheterna ska ha reagerat på att journalerna fördes på engelska.

– De kontrollerade att vi kände till regler om läkemedel. Vi visade att vi hade våra journaler på engelska. Ingen begärde att vi skulle kunna svenska.

Bolaget har haft många kontakter med försäkringsbolag under åren men inte heller de ska ha reagerat på att journalerna var skrivna på engelska.

Det var enligt uppgift i samband med att en konkurrent klagade till Länsstyrelsen som situationen plötsligt ändrades. Länsstyrelsen gjorde i augusti en ny kontroll och ska enligt Isabella Mancini ha föreslagit att bolaget skulle göra en dispensansökan till Jordbruksverket om att få skriva journalerna på engelska. Den ansökan avslog nyligen Jordbruksverket.

”Det går inte att utesluta att journaler förda på engelska kan innebära en försvårad förståelse … öka risken för missförstånd vid uppföljande behandlingar och försvåra eventuella utredningar av anmälningar och felbehandlingar. Jordbruksverket anser därför att det är viktigt att journaler förs på svenska”, skriver Jordbruksverket i beslutet.

I dagarna överklagade bolaget beslutet till Förvaltningsrätten i Jönköping.

Får de skriva journalerna på engelska under tiden tills det är avgjort?

– Nej, det får de inte, säger Ulrika Bergman.

Om de gör det ändå?

– Då bör Länsstyrelsen åka ut och kontrollera dem.

Enligt Ulrika Bergman fick veterinärerna information om att de skulle skriva journaler på svenska i samband med att de fick sina svenska legitimationer.

– Vi skickar alltid med ett informationsbrev att man ska följa svensk lagstiftning. Man måste hålla sig uppdaterad och man ska bland annat skriva på svenska. Så de har haft sju år på sig. Att de skulle få ytterligare tid till omställning är jag skeptisk till, säger hon.

Hur kommer det sig att ingen myndighet upptäckt det här tidigare?

– Det är det som är konstigt. Det är inte bra, säger Ulrika Bergman.

Ulrika Bergman berättar att den nu uppkomna situationen är mycket ovanlig. Myndigheten har haft två tidigare ärenden med veterinärer som också sökte dispens från kravet att få skriva journaler på engelska. Man avslog även dem. Men problemet kan enligt Jordbruksverket vara utbrett.

Skulle det motivera en utökad kontroll?

– Länsstyrelsen har redan i dag uppgift att kontrollera de här veterinärerna.

Vad ger du för råd till veterinärer som kanske befinner sig i samma situation som Uddevalla Equine Medical Service?

– De bör säkerställa på ett eller annat sätt att journalerna blir på svenska. Det bästa är att de lär sig svenska förstås, men att de annars kan säkerställa att de får den hjälp de behöver av kliniken eller arbetsplatsen, säger Ulrika Bergman.

Fakta:

Så säger lagen och föreskrifterna:

Lagen (2009:302) om verksamhet inom djurens hälso- och sjukvård syftar till att en god och säker vård av djur och en god djurhälsa uppnås. Detta framgår av 1 kap 1 § i lagen.

Djurhälsopersonal ska föra journal. Journalen ska föras på svenska och vara tydlig och fullständig. Detta framgår av 7 kap 1-2 §§ Statens jordbruksverks föreskrifter (SJVFS 2019:25) om operativa ingrepp samt skyldigheter för djurhållare och för personal inom djurens hälso- och sjukvård.

Jordbruksverket kan medge undantag från bestämmelserna i föreskrifterna om det finns särskilda skäl. Detta framgår av 8 kap 2 § samma föreskrifter.

Källa: Jordbruksverket

Text Håkan Frisell