Läkemedelsverket redogör för tre nya läkemedel

Läkemedelsverket redogör för tre nya läkemedel

Ögondroppar som ger kräkning hos hund, inhalationsmedel för astmatiska hästar och läkemedel som sprutas direkt in i mastcellstumörer hos hund. Det är tre nya läkemedel för vilka Läkemedelsverket har publicerat läkemedelsmonografier.

I de veterinära läkemedelsmonografierna redogör Läkemedelsverket för vilka data som ligger till grund för godkännandena, vilken effekt medlen anses ha och hur säkra verket anser att de är.

Det handlar om:

Aservo EquiHaler. En cortisoninhalator mot astma hos häst. Administreras genom hästens näsborre. Sedan tidigare fanns inget centralt godkänt läkemedel av den här typen på den svenska marknaden.

Clevor. Ögondroppar till hund för att inducera kräkning. Både en ny substans och ny administreringsväg.

Stelfonta. För behandling av mastcellstumörer hos hund. Avser tumörer som inte kan tas bort med kirurgi. I stället kan man spruta in detta medel rakt in i tumören.

Länk till läkemedelsmonografierna här