Nytt vaccin mot juverinflammationer

Nytt vaccin mot juverinflammationer

Det spanskägda veterinära läkemedelsbolaget Hipra lanserar ett vaccin mot juverinflammationer hos kor orsakade av bakterien Streptococcus uberis. Det framgår av ett pressmeddelande.

Förekomsten av Strep uberis har ökat många platser i världen och irritationen över återkommande juverinflammationer är stor i många besättningar, skriver Hipra. Vaccinet Ubac uppges i en stor fältstudie ha visat sig reducera antalet kliniska juverinflammationer orsakade av Strep. uberis med 50 procent. Försöket uppges också har visat på minskad förlust av mjölk i gruppen av kor som vaccinerats samt en reduktion i celltal för de inficerade juverkörtlarna.

Vaccinationsregimen är speciellt designad för att skydda kon under sinperioden och i tidig laktation, vilket är den period då de flesta Strep. Uberis-infektioner uppstår, enligt pressmeddelandet.

Källa: Hipra