UDS stänger för akuta intag på smådjurskliniken nattetid

UDS stänger för akuta intag på smådjurskliniken nattetid

UDS har beslutat stänga sin smådjursklinik för akuta intag nattetid alla dagar i veckan från och med fredag den 27 november. Stängningen uppges vara tillfällig och ska gälla till som längst till 31 mars 2021, beroende på pandemins utveckling. Detta uppges på UDS hemsida. Anledningen till neddragningen av öppettiderna är stor arbetsbelastning på grund av höga sjukskrivningstal.

Så här lyder UDS meddelande i sin helhet:

”Från och med den 27/11-2020 kommer smådjurskliniken att ha öppet för akuta intag mellan kl. 07.00-22.00 alla dagar i veckan. Beslutet är tillfälligt och gäller som senast till den 31/3-2021, men kan omvärderas utifrån vad som sker i omvärlden relaterat till nuvarande pandemi. Vi kommer att återgå till intag dygnet runt så snart situationen tillåter.

Polishundar kommer fortfarande att kunna besöka oss akut dygnet runt i och med vårt samarbete med Polismyndigheten.

Vi justerar våra öppettider för att trygga patientsäkerheten för inneliggande djur och för att främja en fungerande arbetsmiljö för våra anställda. Under en längre tid har vi varit drabbade av höga sjukskrivningstal vilket har lett till en stor belastningen för medarbetare vid smådjurskliniken. Vid några tillfällen har vi varit tvungna att med kort varsel stänga vår akutmottagning, vilket skapar en otrygghet och otydlighet gentemot djursjukhus/kliniker likväl som djurägare.

Observera att hästkliniken och den ambulatoriska kliniken vid UDS inte berörs av de justerade öppettiderna.”

Källa: UDS Foto Viktor Wrange, SLU