Utredning om ny djurhälsolag överlämnad

Utredning om ny djurhälsolag överlämnad
 
Utredningen om lagstiftning som reglerar smittsamma djursjukdomar har överlämnats till landsbygdsminister Jennie Nilsson. Det skriver regeringen i ett pressmeddelande.

Utredningen tillsattes av regeringen i december 2018 i syfte att anpassa den svenska lagstiftningen till EU:s nya djurhälsoförordning.

EU-förordningen omfattar bland annat regler om sjukdomsövervakning, sjukdomsbekämpning, registrering av djur och anläggningar, spårbarhet samt villkor för djurförflyttningar.

I den särskilda utredarens uppdrag ingick bland annat att ta ställning till vilka nationella bestämmelser som behövs för att komplettera den nya EU-förordningen. Den nya lagstiftningen ska säkerställa ett gott smittskydd och därmed tillvarata djurskydds-, folkhälso- och miljöintressen samt produktionsekonomiska intressen.

– I Sverige har vi ett gott smittskyddsläge, tack vare lantbruksnäringens och myndigheternas hårda arbete under många år. Det är viktigt att våra djur även fortsättningsvis får vara så friska som möjligt. Jag ser fram emot att ta del av utredningen och förslagen som syftar till att bevara den goda djurhälsan i Sverige, säger landsbygdsminister Jennie Nilsson.

Den särskilda utredaren föreslår i sitt betänkande att det ska införas en ny sammanhållen djurhälsolag med tillhörande förordning som ska ersätta bestämmelser i ett antal olika lagar och förordningar som i dag finns på området. Liksom nuvarande djurhälsolagstiftning innehåller den föreslagna regleringen till stor del bemyndiganden till myndigheter, främst Jordbruksverket, att fatta beslut eller meddela föreskrifter.

Länk till betänkandet här

Källa: Regeringen